Hopp til innhold

– Oljeskadd sjøfugl må avlives

Landbruksdepartementet mener at oljeskadd
sjøfugl som hovedregel må avlives, istedenfor å bli utsatt for vask og forsøk på rehabilitering.

Død fugl og Full City

Mellom 2000 og 2500 fugl døde etter Full City-forliset utenfor Langesund i juli 2009.

Foto: Yngve Tørrestad/Joakim Reigstad / NRK

Forsvarlig innsamling av dyr for avliving vil i de aller fleste tilfeller være det eneste dyrevelferdsmessig forsvarlige, skriver Landbruksdepartementet i et brev til Miljøverndepartementet.

Brevet er en kommentar til en utredning fra Direktoratet for naturforvaltning tidligere i år om rehabilitering av oljeskadd vilt. Utredningen ble gjennomført etter oljesølet som følge av Full City-forliset ved Langesund 31. juli 2009.

Mellom 2000 og 2500 sjøfugler omkom som følge av oljeforliset fra Full City-forliset utenfor Langesund. I august 2009 hadde frivillige vasket rundt 160 oljeskadde fugler til en pris av 10 000 kroner stykket

Artikkelen fortsetter under videoklippet

Video nsps_upload_2009_8_17_12_37_34_2370.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SE VIDEO: Slik ble fuglene rehabilitert etter oljeutslippet fra Full City.

To truede arter

DN fikk etter denne ulykken i oppdrag å lage et beredskapsopplegg med sikte på å innlemme rehabilitering av oljeskadd vilt i oljevernberedskapen. DN utførte oppdraget med bistand blant annet fra Mattilsynet.

Konklusjonen er at det ut fra en bestandsmessig vurdering og av hensyn til naturforvaltning bare er to sjøfuglarter som i norske farvann bør omfattes av denne typen redningsaksjoner. Disse artene er stellerand og dverggås.

Landbruksdepartementet støtter konklusjonene i utredningen og skriver blant annet følgende: Det må sikres at ikke private personer setter i gang et opplegg med rehabilitering på egen hånd.

Ærfuglen hardest rammet

Det ble umiddelbart rapportert om døde og oljeskadde sjøfugler etter at «Full City» grunnstøtte utenfor Langesund natt til 31. juli.

Ærfuglene ble sterkest rammet, mellom 1500 og 2000 omkom, viser en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), melder Kystverket.

Undersøkelser av de døde ærfuglene, og analyser av ringmerkingsresultater, sannsynliggjør at det kun var lokale ærfugler som ble rammet av oljesølet etter forliset

Også måker, skarver og dykkender døde.

Saken kommer opp på ny

Mandag starter ankesaken etter Full City-forliset i Agder lagmansrett. Både skipets kinesiske kaptein og andrestyrmann kommer.

– De kinesiske besetningsmedlemmene vil ankomme et par dager før rettssaken starter. Det er de siste opplysningene jeg har fått, sa rettens formann Øistein Langbakk tidligere denne uken.

Bulkskipet Full City førte 1.000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje da det grunnstøtte utenfor Langesund 31. juli 2009. Mye av oljen lekket ut i sjøen. En kyststrekning på 75 kilometer mellom Nevlunghavn i Vestfold og Lillesand i Aust-Agder ble tilgriset av tungolje.

Kapteinen ble i Nedre Telemark tingrett dømt til seks måneders fengsel, 60 dager ubetinget, for brudd både på skipssikkerhetsloven og forurensningsloven.

Tredjestyrmannen ble dømt til 60 dagers fengsel, 21 av dem betinget, for brudd på forurensningsloven.