– Veldig mye penger til planlegging

Mange ble overrasket da det i statsbudsjettet ble satt av hele 150 millioner til planlegging av Grenlandsbanen. – Det er viktig for hele Sør-Norge, sier SVs Ådne Naper.

Grenlandsbanen

Bevilgningene ved årets statsbudsjett kan føre til fortgang i arbeidet med å koble sammen Sørlands- og Vestfoldbanen.

Foto: Even Aarnes / NRK

Gjennom statsbudsjettet har regjeringa foreslått å gi 150 millioner kroner til planlegging av Grenlandsbanen.

Den nye togstrekningen skal gå fra Porsgrunn til Brokelandsheia, og koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Les også:

Prosjektleder i Jernbaneforum Sør, Reidar Bråthen, sier Grenlandsbanen er viktig for hele Sør-Norge. Han er glad for satsinga fra regjeringa.

– Det er veldig positivt at det nå er satt av midler så vi kan få gjennomført planen innenfor de rammene som er satt opp, sier Bråthen.

Han tolker også statsbudsjettet dit at regjeringen mener alvor med å koble sammen vestfold- og sørlandsbanen.

– Det er den strekningen som høyhastighetsutredning tok fram som en av de viktigste i landet, og det er bra departement følger opp med fjerntogstrekningen nå ser på hvordan man få ned kjøretiden på disse strekningene.

– Mye penger

Ådne Naper

SV Ådne Naper vil ha en utredning som fører til et effektivt prosjekt.

Foto: Even Aarnes / NRK

Regionaldirektør i jernbaneverket, Sjur Helseth sier 150 millioner er nok til å sikre en god utredning,

– Det er ganske mye penger, men det er også ganske komplisert arbeid. Trasévalg er et tema som vil blir berørt, alt ifra teknisk grunnlag til samfunnsbetydning vil blir vurdert, sier Hjelseth.

Når en eventuelt strekning kan være klar vil ikke Hjelseth spekulere i.

Vil ha bunnsolid konklusjon

Nestleder for SV i Telemark, Ådne Naper er glad for pengene som er satt av til prosjektet. Han har store forventninger til at pengene blir brukt på en god måte.

– Jeg forventer at det resulterer i et byggeklart prosjekt, og at man har tatt gode faglig vurderinger. Jeg vil ha en bunnsolid konklusjon som man skal begynne med så fort utredninga er ferdig.