Hopp til innhold

– La 6-åringene bare lære store bokstaver

Professor i pedagogikk mener kompetansemålene i 2. klasse er for høye.

Lapp skrevet av Oliver i 4. klasse

TØNSBERG (NRK): Denne lappen er skrevet av Oliver. Han går i 4. klasse.

Foto: Helena Rønning / NRK

Beathe Mitseim har to sønner med ADHD. Da de begynte på skolen, opplevde begge at de ikke fikk til lesingen.

Beathe Mitseim

BOKSTAVER: Beathe Midtseim har to sønner med ADHD. Begge opplevde at lese og skriveopplæringen som svært vanskelig. Særlig ble det ille da den yngste ble presset til å lære sammenhengende skrift i 2. klasse. – Han opplevde det som svært vanskelig å ikke mestre det og reagerte med uheldig atferd, sier Beathe.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Vi visste ikke helt hva de slet med. Da de skulle lære bokstavene, ble det veldig mye. De ble lei seg, og opplevde mye frustrasjon.

Som mor var det også vondt å se på, og Mitseim er ikke alene.

Bokstavene

Professor spesialpedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Marie-Lisbet Amundsen, har publisert en studie i "Psykologi i kommunen" gjort blant 25 foreldre som har barn med ADHD.

Alle foreldrene svarte at barna opplevde bokstavinnlæringen som vanskelig.

– De forteller at barna har problemer med å huske hvilke bokstavtegn og lyder som hører sammen, og at de blander store og små bokstaver. Samtidig har de problemer med å skrive sammenhengende skrift. Foreldrene forteller at barna opplever nederlag, og har mistet motivasjon for videre læring.

Gjelder flere

Marie-Lisbet Amundsen

STORE BOKSTAVER: Professor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved høgskolen i Sørøst-Norge, mener at begynneropplæringen i skolen må forenkles slik at bokstavkunnskapen til elevene er sikker før de små boks.

Foto: Høgskolen i Sørøst-Norge

Selv om denne studien gjaldt barn som har fått diagnosen ADHD, mener Amundsen at problematikken gjelder mange flere barn i tidlig skolealder.

Hun sier at det kan være vanskelig for små barn å lære de store og små bokstavene samtidig.

– Barna må ikke bare bli kjent med 29 bokstaver, men 58. Når de så skal lære å skrive sammenhengende skrift, blir det 87 bokstavtegn å huske, noe som er uoverkommelig for mange barn.

Hun begrunner dette med at arbeidsminnets kapasitet er begrenset hos barn i tidlig skolealder.

Følgen kan bli at de blander de store og små bokstavene, og ikke husker hvilke bokstavformer og bokstavlyder som hører sammen

– At så mye som en fjerdedel av elevene i den norske skolen sliter med lese- og skrivevansker, kan ha sammenheng med at de ikke får tid nok til å få etablert en sikker bokstavkunnskap i begynneropplæringen.

Kompetansemålene

I kompetansemålene for 2. klasse står det at barna skal kunne lese og skrive store og små bokstaver.

Amundsen mener at årsaken til at mange lærere går for raskt fram, er at kompetansemålene blir for styrende.

– Barn i denne alderen utvikler seg i svært ulikt tempo. Vi vet for eksempel at rundt 20 prosent av elevene, og da flest gutter, har en umoden finmotorikk. For disse kan det å måtte skrive sammenhengende skrift være umulig.

Hun påpeker at de store bokstavene har klarere og enklere former, og derfor er de lettere å kopiere rent motorisk.

– Det er viktig at barna ikke opplever at de har skrivevansker når det er finmotorikken det står på, mener hun.

Hun mener kompetansemålet bør endres, slik at lærere ikke føler seg presset til å gå for fort fram i begynneropplæringen.

– Må hjelpe elevene

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ikke villig til å lempe på kompetansemålene for 2. klasse.

– Akkurat hvordan elevene lærer å lese og skrive er en faglig diskusjon som jeg ikke er kompetent til ta, og som vi politikere ikke skal blande oss for mye borti, sier han.

Så hvis fagmiljøene mener at det er lurt å bare lære de store bokstavene, så kan det være en god idé?

– Jeg har aldri hørt det poenget før, eller at de små bokstavene skal være et hinder. Min innfallsvinkel vil uansett være at vi må hjelpe de elevene som trenger det enda mer enn det vi gjør i dag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på skolebesøk i Oslo

LES: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ikke moden for å lempe på kompetansekravene i 2. klasse.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Vil ha med alle

Det finnes 6-åringer som allerede kan lese små og store bokstaver når de begynner på skolen. Marie-Lisbet Amundsen mener de selvfølgelig må bli utfordret.

– Men utgangspunktet er at vi må få alle med. 3 av 4 sliter ikke med lese- og skrivevansker. Spørsmålet er hvordan vi skal få med oss den siste fjerdedelen, og da tenker jeg at det å forenkle begynneropplæringen er nøkkelen.