– Håper politiet lærer

Rapporten fra Spesialenheten stemmer godt overens med det de pårørende har tenkt, sier Bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra.

De pårørendes reaksjon på rapporten.

– De pårørende har vært opptatt av at Spesialenheten skulle etterforske politiets innsats nøye. Det at det ikke blir konkludert med at det er gjort noe straffbart, er ikke noe problem for de pårørende, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra til NRK.

I dag kom Spesialenhetens rapport om Telemark politidistriktet arbeid i forbindelse med dødsfallet til Linn Madelen Bråthen. Bæra mener at rapporten stemmer godt overens med de pårørendes tanker.

– Det er nettopp de punktene politiet får kritikk for, de selv har reagert på. De kjente veldig tidlig at her var det ting de lurte på, og derfor tok de og venner affære og gjorde på mange måter politiets jobb. Og slik skal det ikke være, sier Bæra.

Nå håper bistandsadvokaten at politidistriktet følger opp punktene fra Spesialenheten.

– Det er viktig å få disse læringselementene ut i alle leddene, både i Telemark politidistrikt og ellers i landet.

Du forventer at politiet tar tak i dette raskt?

Slik jeg kjenner politiet er jeg overbevist om at de vil gjør det, sier Bæra.

Politimannens forsvarer, Arne Lie, er i retten i dag og sier til NRK at han foreløpig ikke har satt seg inn i rapporten.