– Det har vært en heksejakt

Generalsekretær i Norges Kristelig Legeforeningen mener legene i Bø har måtte tåle for mye den siste tiden.

Bø legesenter
Foto: Petter Melosm

– Legene i Bø har fått så stor motstand at de må bli påvirket av det, sier Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening.

Han mener også at det er vært en del usaklig argumenter.

– At det skader Telemarks rykte, at man bryter lover og at man må finne seg en ny jobb mener jeg blir å gå for langt. Spesielt med tanke på at dette er en praksis man har hatt i tjue år, uten at det har vært noe problemer.

– Dette må man regne med

Kommunelegen i Seljord, Elisabeth Swensen, er glad for at debatten har kommet nå.

– At enkelt leger kan bli urimelig hengt ut ser jeg, men jeg syns det er greit at denne debatten har kommet opp. Og når man kunngjør sin reservasjon og at dette blir kjent, må man regne med at man føyer seg inn i den store debatten om reservasjonsrett blant helsepersonell.

Elisabeth Swensen

Kommunelegen i Seljord, Elisabeth Swensen mener legene setter seg over loven.

Foto: Anne Cathrine Reuterdahl / NRK

– Når man velger en jobb kan man ikke reservere seg mot oppgaver som følger med den oppgaven.

Fulgt forskriftene

Kleiven har tidligere uttalt at Bø kommunes toleranse og villighet til å finne praktiske løsninger som ivaretar alle er et eksempel til etterfølgelse

– Det som er spesielt for Bø kommune er at de operer med gruppepraksis, og fastlege forskriften den sier at i slik praksis vil pasientene forholde seg til gruppen av leger og ikke hver enkelt lege. Pasienten skal ha en ansvarlige lege, men legene kan velge seg imellom hvem som skal gjøre den aktuelle behandlingen. Legene har ikke brutt loven, de har fulgt forskriften.

Swensen mener ikke at dette endrer saken.

– Jeg er av den oppfatning at det følger et klart mandat med det å være fastlege, blant annet none lovpålagt oppgaver, enten så har man denne jobben eller så har man den ikke.

– Setter seg over loven

Kleiven mener at når man har mulighet til å reservere seg mot å utfører abort, bør man også ha mulighet til å reservere seg mot å henvise til det.

– Det samme bør gjelde fastleger der man skal bidra til å gjøre et inngrep mot noe man reserverer seg for. Poenget er at kvinnen skal bli møtt med respekt og få utført den behandlingen man ønsker, og det får man ved Bø legesenter, sier Kleiven.

Swensen mener legene setter seg over loven, når de reserverer seg.

– Det virker som om de mener at de forvalter en gammel elitistisk ånd som sier at, ja riktignok har loven gitt pasientene retten til ditt og datt, men vi som leger har en så spesiell samvittighet at selv om vi har valgt denne jobben aktivt så skal vi reservere oss mot lovene.