– Bør ta læring av SAS-kommunene

Stokke, Andebu og Sandefjord, SAS-kommunene, blir til én storkommune. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, skryter av prosessen som har ført kommunene sammen.

Lars Nehru Sand

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, er imponert over hvordan Sandefjord kommune har tedd seg i prosessen med å slå seg sammen med Stokke og Andebu.

Foto: NRK

I kveld signerer ordførerne i Sandefjord, Stokke og Andebu avtalen som gjør dem til en storkommune fra 1. januar 2017.

Til fredag reiser de tre ordførerne sammen til kommunalminister Jan Tore Sanner for å levere søknaden om å bli én kommune.

Gjensidig tillit viktig

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, har fulgt prosessen bak sammenslåingen av de tre kommunene, og skrevet en kronikk om dette på NRK Ytring.

En del norske kommunene sliter med sammenslåingsprosessen som regjeringen har pålagt dem. Tønsberg er én av disse. Sand mener at andre kommuner har mye å lære av SAS-kommunene.

– Måten de har gjennomført prosessen har vært en suksessoppskrift for disse kommunene. Likevel tror jeg man skal være varsom med å si at dette er fasitsvaret på hvordan kommuner bør slå seg sammen. Andre kommuner bør særlig lære av hvordan Sandefjord har oppført seg i prosessen. Kommunen har ikke oppført seg som noen storebror. Den har ikke provosert, men heller vært raus, åpen og tillitsfull. Det står kanskje i motsetning til Tønsberg, som sliter med å få med seg Nøtterøy og Tjøme.

Sand sier at både posisjonen og opposisjonen i Stokke og Andeby har blitt involvert i prosessen fra tidlig av.

– Det har hatt mye å si for den gjensidige tilliten som jeg forstår har preget hele innspurtsfasen. Den har gått ganske fort i alle de tre kommunene, sier han.

Ifølge Sand har kommunene som har diskutert sammenslåing, men ikke fått det til, gjerne manglet nettopp gjensidig tillit.

Stokke tok først kontakt

Sand mener at SAS-kommunene ville ha klart å vedta sammenslåing på dette tidspunktet uansett hvilke incentiver regjeringen hadde kommet med.

– Det som imidlertid er litt uvanlig når det gjelder disse kommunene, er at det var Stokke som først tok kontakt med Sandefjord. Det hadde vært naturlig å i stedet se for seg at den største byen satt seg i førersetet i en slik prosess.

I tillegg til at kommuner som diskuterer sammenslåing må ha gjensidig tillit, mener Sand at de må være tydelige på at de viktige tjenestene vil fortsette å bestå der folk bor.

– Det har SAS-kommunene gitt tydelige garantier på. Sykehjem-, skole og barnehagetilbudet kommer ikke til å kuttes selv i utkantstrøkene i disse kommunene. At de har festet ned på papir at slike tjenester skal opprettholdes er en viktig del av suksessen deres, sier han, og legger til:

– I tillegg har SAS-kommunene kommet fram til en felles erkjennelse av at Andebu og Stokke ikke ville klart mer tyngre og spesialiserte tjenester som barnevern alene.

– Ikke veien til himmelen

Sand mener at økonomien i den nye kommunen vil by på utfordringer i framtida.

– Den nye kommunene vil ikke bli noen gullgruve. Det blir tøffe tak når lokalpolitikerne skal sloss om kroner og prioriteringer, men det tror jeg det er forberedt på. Den nye kommunene er ikke veien til himmelen.