Derfor lyktes ikke Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme

Fylkesmann Erling Lae har klare meninger om hvorfor SAS-kommunene lyktes og TNT-kommunene mislyktes i å slå sammen kommunene.

Erling Lae

Fylkesmann Erling Lae gratulerer SAS-kommunene med sammenslåingen.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Det gikk nylig dårlig med sammenslåingsplanene til TNT–Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme da Nøtterøy på fredag meldte at de kun ønsker å fortsette prosessen med Tjøme.

Samtidig blir storkommunen Sandefjord, som består av Sandefjord, Stokke og Andebu, en realitet. En ny innbyggerundersøkelse viser at syv av ti innbyggere i de tre kommunene er positive til at de tre kommunene blir slått sammen.

Sandefjord, Stokke og Andebu blir derfor en realitet og de første kommunene i Norge som følger opp Stortingets vedtak om sammenslåtte kommuner.

Søknad om sammenslåing blir levert til departementet i neste uke. Fylkesmannen vil levere sin anbefaling 6. februar.

Les mer om kommunesammenslåing i Vestfold HER

Imponert

– Det fortjener de gratulasjoner for. Det er et imponerende arbeid som er blitt gjort og imponerende politisk lederskap som er blitt utøvet, sier fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.

Han peker på flere grunner til at disse tre kommunene har lyktes med samarbeidet.

– Det har noe med holdninger å gjøre, men også om hvordan dette er blitt grepet an, sier han og peker på flere ting som har fungert.

Likeverdige kommuner

De tre kommunene har, ifølge Lae vært likeverdige i prosessen.

– Det har vært en politisk ledelse som har bestått av både de som har flertall og de som har mindretall. Alle har vært med. De har sett på hva de kan få til og hvordan den nye kommunen skal være og hva de kunne bli enige om, også ble de enige, sier han.

Lærdom for TNT

Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme har derimot lærdom å trekke ut av prosessen.

– De har satset på administrative utredninger. En lærdom kan være at man ikke kan utrede seg fram til politiske standpunkter, de må man ta, slik at man kan ta politisk lederskap. Utredningene var allerede foretatt av regjering og storting, sier Lae.

Hans råd til TNT er å lære av SAS-kommunene.

– Når Nøtterøy og Tjøme skal forhandle videre må politikerne i de to kommunene ta lederskap og samarbeide på tvers av partigrenser og se hva de kan bli enige om. De må si noe om hvordan eldreomsorgen skal være og hvordan de ser for seg den nye kommunen, sier Lae.