Andebu velger Sandefjord og Stokke

Andebu kommune jobber for å vedta sammenslåing med Sandefjord og Stokke kommuner allerede i 2015. Målet er at en ny kommune trer i kraft i 2017.

Kommunestyremøte i Andebu

Den 4. november skal ordfører, Bjarne Sommerstad (t.h), og resten av kommunestyret behandle rådmann, Ole Sverre Lund (t.v.) , sitt forslag til retningsvalg i kommunesammenslåingsprosessen.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

Rådmann i Andebu, Ole Sverre Lund, har nå lagt frem hva han mener er det beste å gjøre når det kommer til kommunesammenslåing. Saken skal behandles i kommunestyret 4. november.

– Jeg foreslår at Andebu kommune nå foretar et retningsvalg som innebærer at vi forhandler bare med Sandefjord og Stokke, sier Lund.

To reelle alternativer

For Andebu sin del foreligger det to reelle alternativer til kommunesammenslåing. Det såkalte 4K-alternativet innebærer en sammenslåing med Re, Hof og Holmestrand, mens SAS-alternativet innebærer sammenslåing med Sandefjord og Stokke. Begge alternativene er utredet.

– Fase 1 i utredningen om 4K-alternativet, som ble gjort før sommeren, ble tatt til orientering. Samtidig sa kommunestyret ja takk til en invitasjon med Sandefjord og Stokke om å delta i de pågående forhandlingene mellom de to kommunene.

Lund legger til at en forutsetning for å takke ja til invitasjonen fra Sandefjord og Stokke var at de da skulle være i stand til å ta et retningsvalg i løpet av høsten. Det skjer nå gjennom det saksfremlegget rådmannen har presentert.

– Hvor realistisk er det at dette allerede er avgjort tidlig neste år, før valgkampen?

– Dette er naturligvis et rent politisk spørsmål. Men ut ifra de signalene politikerne har gitt i drøftingsmøter, så har jeg stor tro på at det faktisk blir en realitet, sier Lund.

Når det gjelder eventuelle grensejusteringer mener Lund at det så langt ikke er noe som tilsier at han bør foreslå det nå.

– Men blir det aktuelt senere i prosessen mener jeg det bør skje etter at vedtaket er fattet, avslutter Lund.