Mener ekspolitimannen ikke bør bli sykepleier

Ekspolitimannen, som mandag ble dømt til fengsel for å ha forlatt Linn Madelen Bråthen i hjelpeløs tilstand på Breviksbrua i august i fjor, burde ikke få fortsette som sykepleierstudent. Det mener fungerende ordfører i ekspolitimannens hjemkommune.

Linn Madelen Bråthen og politimannen

Dette er bildet som viser at Linn Madelen Bråthen og den tidligere politimannen gikk sammen opp på Breviksbrua natt til 3. august i fjor.

Foto: Overvåkingsbilde/politiet

Den tidligere politimannen fra Bamble ble mandag dømt til tre års fengsel, men anket dommen. Tidligere i høst ble det kjent at 42-åringen har startet på sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Telemark.

Politiattest og vandelsattest

Fungerende ordfører i Bamble, Unni Brekka Kiøsterud, mener ekspolitimannen ikke burde få fortsette utdanningsløpet.

Unni Brekka Kiøsterud utenfor Bamble rådhus

Fungerende ordfører i Bamble, Unni Brekka Kiøsterud.

Foto: Anne Lognvik / NRK
Ramona Lorentsen ved Høgskolen i Telemark sitter foran en datamaskin

Ramona Lorentsen ved Høgskolen i Telemark.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– For meg så handler dette om å degradere en yrkesgruppe som står for en høy faglig standard. Vi må være tøffe i kravene til utdannelse, sier hun.

Fungerende dekan på instituttet for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark, Ramona Lorentsen, sier at de holder seg til retningslinjene.

– Studenten er tatt opp på sykepleierutdanningen ved vårt fakultet, og han er aktiv student. Vi følger retningslinjene, og det som er viktig er at studenten leverer politiattest og vandelsattest. Det har den aktuelle studenten gjort, sier hun.

Les også:

– Ikke egnet

Dette handler ikke bare om lover og regler, men om etikk og moral, mener Kiøsterud.

– Vi har et etisk og moralsk ansvar. En sykepleier skal ivareta sårbare mennesker i en utsatt situasjon. Dette handler om egnethet. Jeg utdanner helsefagarbeidere i dag, og vi vurderer egnethet. Jeg kan ikke se at dette yrket er det vedkommende er mest egnet til når han har feilet i det å være en egnet politimann, sier hun.

– Hva mener du høgskolen skulle gjort?

– Jeg synes de skal vært tøffe nok til å si at vedkommende må vurdere et annet yrke, sier hun

Lorentsen sier at de følger saken tett, og er innstilte på å gjøre endringer hvis det blir uro rundt saken.

– Vi har en løpende vurdering på dette, men sånn som jeg har forstått saken så er dommen anket. Dermed er det ingen rettskraftig dom, og vi kommer ikke til å foreta oss noe overfor studenten før det eventuelt foreligger en endelig dom i saken, sier hun.

– Forskriften åpner for at vi kan be om ny vandelsattest hvis det kommer frem nye momenter i saken, legger hun til.

Løpende vurdering

Kiøsterud mener noe burde vært gjort.

– Vi ønsker å heve nivået på utdannelser, og da kan vi ikke degradere slik som dette, sier hun.

– Du mener han burde få et yrkesforbud?

– Nettopp mot sårbare pasienter, for han har bevist at han ikke er den rette personen til å takle stressende situasjoner, sier hun.

– Blir ikke belastningen for vedkommende og hans familie enda større når noen sier slike ting?

– Det var han som var der. Dette handler ikke om familien. Han forlot et menneske i en ekstremt sårbar situasjon, og det er han dømt for, sier hun.

Arne Lie.

Ekspolitimannens forsvarer, Arne Lie, mener varaordførerens utspill er uheldig og unødvendig.

Foto: Anne Lognvik

Dommen er anket, og dermed ikke rettskraftig. Lorentsen sier at skolen vil ta stilling om ekspolitimannen får beholde skoleplassen sin når en endelig dom i saken kommer.

– For oss som utdanningsinstitusjon så må vi forholde oss til de retningslinjene vi har. Vi gjør dessuten en løpende vurdering på om alle studenter er skikket for det yrket de utdanner seg til, sier hun.

– Uheldig og unødvendig

Ekspolitimannens forsvarer, Arne Lie, er ikke glad for Kiøsteruds utspill.

– Dette synes jeg ikke varaordføreren, eller noen andre, burde si. Det har vært nok synsing og spekulasjoner i denne saken, og nå får vi vente til vi får en rettskraftig avgjørelse før vi tar stilling til den type spørsmål, sier han.

– Hvorfor har ikke varaordføreren rett til å mene dette?

– Hun må gjerne mene det, men å gå ut med det på denne måten mener jeg er veldig uheldig og veldig unødvendig, sier Lie.

– Men er din klient egnet til å bli sykepleier, etter hva vi har hørt i retten?

– Det er ikke min oppgave å vurdere hvem som er egnet til å gjøre hvilken jobb, men jeg understreker igjen at denne dommen blir anket. Min klient mener dommen er feil på helt sentrale områder, og det er derfor umulig å svare på det spørsmålet slik sitasjonen er nå. Vi må få en rettskraftig avgjørelse først, avslutter Lie.