Hopp til innhold

Domfelte rømmer fra straffer på til sammen 800 års fengsel

SKIEN (NRK): 4000 personer er etterlyst i Norge fordi de har stukket av fra soning i fengsel. Dette er domfelte og bøtelagte som ikke har møtt opp til soning, eller som har rømt under permisjon.

Ila fengsel og Forvaringsanstalt i Bærum utenfor Oslo

UTEBLIR: Et stort antall innsatte i norske fengsler møter ikke opp til soning.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

En ny rapport fra Kriminalomsorgen og Politidirektoratet slår fast at det er et økende problem med domfelte som ikke tar straffen sin.

– Dette er en alvorlig situasjon som handler om respekten for lov og dom i samfunnet, sier regiondirektør Rita Kilvær i Kriminalomsorgen region sør.

Nordmenn topper lista, deretter kommer polske statsborgere. For tiden er 4000 domfelte og bøtelagte fra 83 land etterlyst fordi de ikke har møtt opp til soning.

«Kjell» - innsatt i Telemark fengsel Skien

«Kjell» skal snart ut i sin fjerde permisjon. Han skjønner at det er lurt å komme tilbake til soning etter endt permisjon.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Kortvarig lykke

I Telemark fengsel Skien sitter «Kjell» med en dom på nærmere 10 år for narkotikaforbrytelser. Før jul skal han ut i sin fjerde permisjon. Han gleder seg til juleferie fra cella, men vet han må vende tilbake.

– Det er en kortvarig lykke, fordi du blir etterlyst og fanget inn igjen til slutt. Og da blir soningsforholdene mye hardere, sier «Kjell».

Han forteller også om en innsatt som nylig kom tilbake til Skien fengsel. Han hadde ikke lyst til å vende tilbake til Bastøy fengsel etter en permisjon, og valgte isteden å bli ute.

– Han ble tatt etter 14 dager, og da ble resultatet av rømmingen at han må sone hele straffen sin fullt ut. I tillegg må han sone her i Skien fengsel og ikke i andre mer åpne anstalter.

Dekker seg bak flere identiteter

Rita Kilvær

Rita Kilvær sier at domfelte som ikke tar straffen sin handler mye om respekt for lov og dom i samfunnet.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

I rapporten trekkes det frem flere eksempler på at domfelte gjemmer seg både i Norge og i utlandet, for å slippe å sone dommen sin i norske fengsler. De skaffer seg nytt pass, nytt navn og ny identitet.

Et eksempel er en kvinne som i 2017 ble dømt til fire års fengsel for voldtekt. Hun møtte ikke opp til soning, ble etterlyst og et halvt år seinere arrestert i Bangkok. Kvinnen dro til Thailand med falsk identitet og gjennomførte en ansiktsoperasjon i håp om å slippe unna fengselsstraffen.

– Det er mange eksempler på at domfelte dekker seg bak flere identiteter, sier regiondirektør Rita Kilvær i Kriminalomsorgen Region Sør.

Etterlyser tiltak

Rapporten slår fast at det er store forskjeller mellom politidistriktene i hvordan det brukes ressurser på å lete etter etterlyste personer.

Oslo er det eneste politidistriktet i landet som har satt av egne folk til å jobbe med etterlyste personer.

Rapporten etterlyser mer effektive metoder slik som inndragelse av pass, digitale registreringer og skjerpet meldeplikt. Også elektronisk overvåking som kameraovervåking, avlytting, teknisk sporing osv.