Hopp til innhold

Telemarksmann dømt etter å ha voldtatt datteren i to år

En 42 år gammel mann er dømt til fem og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep mot datteren.

Barnehuset i Sandefjord.

TILRETTELAGT AVHØR: Jenta var i starten av tenårene da hun fortalte om overgrepene til en spesialutdannet politietterforsker ved Statens barnehus.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Telemark tingrett har i stor grad lagt vekt på jentas forklaringer, selv om mannen har innrømmet alt han nå er dømt for.

Blottet seg for femåring

Overgrepene ble oppdaget etter at 42-åringens fem år gamle niese fortalte moren sin at onkelen hadde blottet seg for henne.

Det førte til at politiet ble koblet inn. Under ransakingen av huset hans ble mannens datautstyr beslaglagt.

Der fant politiet seksualiserte bilder og film av datteren. Bildene var tatt da jenta var 8 år.

Dermed ble 42-åringens datter avhørt, der fortalte hun at faren hadde forgrepet seg på henne.

Det ble gjort flere tilrettelagte avhør av jenta ved Statens barnehus. Hun forklarte blant annet at hun jevnlig ble voldtatt og seksuelt misbrukt av faren.

Skjedde etter skoletid

Overgrepene startet da jenta var 11 år og pågikk til datteren ble tenåring. Misbruket skjedde etter skoletid, da faren var hjemme mens moren var på jobb.

I et av avhørene sa datteren at hun ofte gruet seg for å dra hjem etter skoletid, fordi hun visste at hun og faren da var alene hjemme.

42-åringen begikk også overgrep mot datteren etter at han hadde blitt anmeldt for overgrep mot niesen. Det kommer fram i dommen fra Telemark tingrett.

Retten har vært i tvil om lengden på fengselsstraffen.

«I vår sak er det blant annet snakk om flere voldtekter til samleie. Tiltalte begikk også overgrepene over en lengre periode. Tiltalte er videre fornærmedes biologiske far (...) Det er snakk om grove voldtekter av datteren. Det vises særlig til datterens alder på handlingstidspunktet og at det har skjedd gjentatte overgrep», heter det i dommen.

Domstolen har imidlertid landet på at det er forsvarlig å sette straffen til fengsel i fem år og seks måneder, som var statsadvokatens påstand.

Mannen må også betale datteren 350.000 kroner i oppreisningserstatning, mens niesen får 20.000 kroner.

Mener kontaktforbud er unødvendig

Moren til jenta er nå separert fra den overgrepsdømte pappaen. Til tross for overgrepene, ser hun fortsatt på mannen som sin beste venn. Hun har flere ganger hatt med seg datteren i familieselskaper der også faren er.

Da retten skulle ta stilling til om 42-åringen skulle få forbud mot å kontakte jenta, ga moren uttrykk for at det ikke er behov for noe kontaktforbud.

Bistandsadvokaten, som skal ivareta jentas interesser, var enig med moren.

Statsadvokaten er helt uenig. Hun krevde at overgriperen får kontaktforbud frem til datteren er myndig, «all den tid moren ikke makter å skjerme datteren fra kontakt med tiltalte».

Retten har gitt den 42 år gamle mannen forbud mot å kontakte datteren til hun har fylt 18 år.

Mannens forsvarer, advokat Anne Tilly Aas, sier 42-åringen godtar dommen fra Telemark tingrett.