NRK Meny
Normal

Vil måle luftkvaliteten i Vestfold

Fylkesmannen utelukker ikke begrensninger i biltrafikken dersom målingene viser høy luftforurensning.

Eksos

Biltrafikk er en stor kilde til luftforurensning i norske byer, men også vedfyring er et problem, sier miljøvernsjef Elisabet Rui hos Fylkesmannen i Vestfold.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Flere byer i Norge har i vinter hatt svært høye nivåer av svevestøv, og i Bergen ble det innført begrensninger i biltrafikken for å få ned nivået.

Flere byer på Østlandet byer sliter med luftkvaliteten. Målinger hos luftkvalitet.info viser fredag høy forurensning i blant annet Oslo og Sarpsborg.

– Målinger er utdatert

Også i Vestfold bør det foretas målinger av luftkvaliteten, mener Fylkesmannen i Vestfold.

– De forrige målingene vi har er fra 2007 og disse dataene er utdatert. Vi trenger nye målinger og dette skal skje over hele landet nå, sier fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui.

Fylkesmiljøvernsjefen ønsker å måle luftkvaliteten i alle vestfoldkommunene, men vil prioritere byområdene.

– Det er størst problemer i bykjernene på grunn av stor trafikk, men også vedfyring er en kilde til forurensning, sier Rui.

Artikkelen fortsetter under bildet

Biler - mye trafikk - vinterbilde

Fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui utelukker ikke tiltak mot biltrafikken dersom målinger viser dårlig luftkvalitet i Vestfold.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Interessant forslag

Forslaget om luftmålinger blir godt mottatt av Lene Westgaard-Halle, hovedutvalgsleder for klima, miljø og næring i Vestfold fylkeskommune.

– Det er positivt at folk kan få vite hva slags luftkvalitet vi har. Det er et helseproblem i mange byer i dag, og i Oslo og Bergen har de vært nødt til å innføre begrensninger i biltrafikken, sier hun.

Men å innføre begrensninger i biltrafikken ønsker ikke høyrepolitikeren her i Vestfold.

– Jeg har mye større tro på gulrot enn pisk. Dersom det er nødvendig å gjøre noe i Vestfold, så må det være å satse på gang- og sykkelveier, Elbiler og kollektivtrafikk, sier Westgaard-Halle.

Hun mener positive tiltak må prøves før det eventuelt legges begrensninger på biltrafikken.

– Utelukker ikke tiltak

Foreløpig er det ikke planer om tiltak mot biltrafikken i Vestfold.

– Det er ikke noe som indikerer at vi har et stort problem med luftforurensning i Vestfold i dag, men det er det denne undersøkelsen skal gi svar på, sier Rui.

– Så du utelukker det ikke?

– Nei, dersom undersøkelsen viser at vi har et problem med luftforurensning, må vi vurdere tiltak for å redusere dette, sier fylkesmiljøvernsjefen.