NRK Meny
Normal

Vil lete etter miljøgifter i blåskjell

Kommunene søker om 1,2 millioner kroner til overvåking av miljøgifter i sjøen mellom Horten og Larvik.

Blåskjell

Blåskjell er interessante å undersøke fordi mange miljøgifter akkumuleres her.

Foto: Linda Bjørgan

Kommunene i vannområdet Horten - Larvik ber derfor om 1,2 millioner kroner til overvåking av miljøgifter. Kystkommunene ønsker å vite mer om hvordan forurensing som allerede er kjent påvirker fjorden.

Agnes Hov Bjellvåg

Prosjektleder Agnes Hov Bjellvåg sier de ønsker å ta prøver av sjøbunn og dyr.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Vi har et ønske om å ta prøver av sedimenter og blåskjell og stillehavsøsters. Grunnen er at vi mangler kunnskap om den kjemiske miljøtilstanden til fjordene våre, sier Bjellvåg.

Mye gammel forurensing

Rester etter gammelt bunnstoff til båter med giftige tinnforbindelser er det mye av på sjøbunnen i flere av fjordene våre. Stoffene er giftige, det tar lang tid før de blir borte, og de akkumuleres i organismene.

Tidligere undersøkelser viser også at det er mye tungmetaller og miljøgifter som PAH og PCB. Målet nå er å hindre mer forurensing.

– Vi ønsker å se om det vi gjør for å hindre forurensing virker. vi vil se på trender og utvikling, og om det er aktive kilder i dag vi må problemkartlegge, sier Bjellvåg.

Ikke sikkert at de får pengene

Miljødirektoratet har fått rundt 180 søknader. Det søkes om totalt 80 millioner kroner, men direktoratet har bare 38 millioner å dele ut. Og overvåking passer i utgangspunktet ikke til kriteriene som er satt opp her.

– Hovedformålet med tilskuddsordningen er å medvirke til godt vannmiljø, sier Fjellvær, sier seksjonsleder Line Fjellvær i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet sender denne uka ut de første svarene på søknadene som har kommet inn.