Vil ha Munch ut av galleriene

Og tilbake dit kunstverkene ble malt.

Edvard Munch - Skapelsesstedet

Slik kan glassplatene med Munchs bilder bli seende ut.

Foto: Tom Wike / ØKAW Arkitekter

Med prosjektet «Skapelsesstedet» ønsker sivilarkitekt Tom Wike å hedre Edvard Munch.

Ideen er enkel. Å presentere kunstverkene på samme sted som Munch selv stod da han malte bildet. Maleriene vil bli trykket opp på glassplater, og plassert i posisjon der maleren selv stod med motivet foran seg.

Edvard Munch: Pikene på broen

'Pikene på broen' er et av bildene Wike håper du skal få se, på akkurat samme sted som Munch malte bildet.

– Jeg er kunstinteressert, og så dette som en mulighet til å komme med et innspill i forbindelse med Munch-jubileet. Og dette fikk jeg gehør for av Sparebankstiftelsen, sier Tom Wike til NRK.no.

– Hvordan skal dette gjennomføres?

– Nå må jeg fremskaffe produsent for glass, trykket på glasset, stålplater og betongfundamenter. Og så må jeg sørge for at det får godkjent plassering og så få satt det i rett posisjon på de rette stedene, sier Wike.

Installasjonene er tenkt som varige monumenter, som får en levetid på 25–50 år. Altså frem til neste jubileumsmarkering.

Gode tilbakemeldinger

Det å få godkjennelse til å sette opp kunstverkene rundt omkring i Norge er en stor prosess. De er tiltenkt både på privat, kommunal, statlig og vernet grunn. Men initiativtakeren har ikke gitt opp.

– Alle jeg treffer syntes dette er en veldig spennende ide, og bare venter på å få det gjort. Så håpet er jo nå å ha det meste klart når snøen går, slik at graving og utplassering kan gjøres. Vi håper å ha det oppe og gå i sommerferien når turistene er i Norge.

Åsgårdstrand blir viktig

– I Åsgårdstrand har jeg hatt veldig god dialog med Solfrid Sakkariassen ved Munchs Hus. Og vi har sammen gått og plukket ut de ønskede stedene vi håper på å få til. Det er et par plasseringer i hagen til Munch, vi ønsker oss en plassering nede ved stranda med et bilde som heter «Melankoli», og så har vi selvfølgelig «Pikene på broen», sier Wike.

Munchs hus i Åsgårdstrand

Munchs hus i Åsgårdstrand er et av stedene som er tiltenkt for flere bilder.

Foto: Jørgen Solstad / NTB scanpix

– I tillegg ønsker vi et bilde i skogen. Så vi håper på å få til de 4–5 i Åsgårdstrand. I tillegg har jeg en ide og venter på tilbakemelding fra Norges Bank. De har en eiendom på Tjøme der Munch har malt et bilde, forklarer han.

Egen «Munch-app»

I tillegg kommer steder som Hamar, Kragerø og Oslo. Ønskelig er det også med en egen app som skal gi mer informasjon.

– Det jobbes med en app ved Munch-museet. Den gir forhåpentligvis mer informasjon ikke bare om det bildet man ser, men resten av reiseruta og hele Munchs liv. Få Munch ut av galleriet er jo et av hovedmålene her. Og få enda mer blest om den fantastiske kunstneren, sier Wike.

Stå i kunstnerens sko

Ideen er altså at man står på stedet der kunstneren malte bildet. Du ser bildet. Men du ser også hva som har forandret seg siden Munch var der.

– Mange steder er det jo omtrent urørt fra Munchs tid, som for eksempel i hagen ved Munchs hus. Ideen er jo å se nåtid og fortid gjennom denne glassplata, og å gå i Munchs fotspor, forklarer Wike.

– Hva håper du folk får ut av dette?

– Jeg håper det gir inspirasjon til å se mer av Munch. Han er en fantastisk kunstner. Når du finner Munch ute i landskapet, så håper jeg dette skal vekke mer interesse hos dem som ikke vanligvis går til et kunstgalleri, avslutter Wike.