Se gigantprosjektet fra lufta

Nå er det fire år siden arbeidet startet.

Herregårdsbekken ved Lillegårdkrysset utenfor Porsgrunn.
Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket

I september 2012 fyrte daværende samferdselsminister Marit Arnstad av den første salva, og markerte starten på utbygging av Vestfoldbanen mellom Farriseidet og Porsgrunn.

Nå, fire år senere, er det bygget sju tunneler og ti bruer til det nye 22,5 kilometer lange dobbeltsporet, dimensjonert for opptil 250 kilometer i timen.

sin egen nettside skriver Jernbaneverket at prosjektsjef Lars André Tangerås er fornøyd med arbeidet som er gjort til nå.

– Både økonomisk og fremdriftsmessig er prosjektet godt i rute, sier han.

Prosjektet med en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner, skal etter planen stå ferdig i september 2018.