Disse skolene kan bli berørt av streik

Utdanningsforbundet opplyser at 5 500 lærere over hele landet blir tatt ut i streik i første omgang, dersom partene ikke blir enige innen mandag. For Vestfold sin del varsler Utdanningsforbundet Tønsberg streik for 249 medlemmer.

Kongseik ungdomsskole

25 ansatte ved Kongseik ungdomsskole kan bli tatt ut i streik fra mandag av.

Foto: Picasa 2.7 / NRK

I første omgang blir ingen barneskoler i fylket berørt.

– Førsteklassinger som lenge har sett frem til å begynne på skolen, skal få den dagen, sier streikeleder i Tønsberg, Øyvind Werrum, til NRK.no.

Les også:

Oversikten over berørte skoler

Klokken 14.00 i dag ble kommunale arbeidsgivere varslet om at 249 medlemmer i Vestfold blir tatt ut i streik fra arbeidsdagens start mandag 11. august, dersom konflikten mellom KS og Utdanningsforbundet ikke er løst innen dette.

– Uttaket fordeler seg på Tønsberg kommune med 88 medlemmer og Vestfold fylkeskommune med 161 medlemmer. Streiken vil i første omgang ramme ungdomsskoler og videregående skoler, opplyser fylkesleder Petter Andersen ved Utdanningsforbundet i Vestfold.

Skolene som blir berørt

Virksomhet – Vestfold fylkeskommune

Antall medlemmer:

Totalt

161

Færder videregående skole

50

Greveskogen videregående skole

85

Kompetansebyggeren Vestfold

26

Skolene som blir berørt

Virksomhet – Tønsberg kommune

Antall medlemmer:

Totalt

88

Kongseik ungdomsskole

25

Presterød ungdomsskole

38

Ringshaug ungdomsskole

23

Andre

2

– Kan bli langvarig

En eventuelt videre opptrapping av streiken vil bli varslet med fire dagers varsel, opplyser Utdanningsforbundet.

– Hvorfor er kun skoler i Tønsberg valgt ut når det gjelder Vestfold?

– Det kan jeg ikke komme inn på, men vi vet at vi har flere lokallag og kommuner utover Tønsberg som er streikeklare, og som kan komme inn i streiken etter hvert, sier Werrum.

– Hvor lenge ser dere for dere at en eventuell streik vil pågå?

– Den kan bli avblåst fort, men den kan også bli langvarig. Det avhenger av villigheten til å møte våre krav.