Hopp til innhold

– Jeg forventer at partene gjør sitt ytterste for å bli enige

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tror det vil være liten forståelse for en storstreik blant lærerne dersom partene ikke i større grad forsøker å finne en løsning på konflikten.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tror det vil være liten forståelse for en storstreik blant lærerne dersom partene ikke gjør mer for å finne en løsning på konflikten.

– Partene skulle ha hatt et møte i går, men det ble avlyst. Jeg tror foreldre og elever vil ha veldig liten forståelse for at man kaster skole-Norge ut i en storstreik dersom partene ikke engang møtes, snakker sammen og forsøker å finne en løsning, sier Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

– Det må være et krav at de gjør sitt ytterste for å finne en løsning på konflikten, understreker han.

Ifølge riksmekleren ble gårsdagens møte utsatt for at partene skulle få mer tid til forberedelser.

Utdanningsforbundet har varslet en kraftig opptrapping av lærerstreiken ved skolestart. Ifølge streikekomiteen i Utdanningsforbundet kommer da flere tusen lærere til å bli tatt ut i streik.

Nøyaktig hvilke skoler som rammes, og hvor mange lærere som tas ut i streik i denne første opptrappingen, blir ikke offentliggjort før fire dager før skolestart.

– En alvorlig situasjon

Det er foreløpig ikke noe som tyder på at partene nærmer seg en løsning på konflikten. De har avlyst et planlagt stormøte denne uken fordi de ikke hadde noe nytt å si til hverandre.

Dermed nærmer det seg storstreik.

– Det er alvorlig, og det betyr at veldig mange elever og foreldre blir rammet, sier Isaksen.

Hva kan du bidra med i denne situasjonen?

– Vi kan være veldig tydelige på at partene har et ansvar for å finne en løsning. Det gjelder begge partene. Det nytter ikke å sitte nå og si at ansvaret ligger hos lærerne, eller at initiativet må komme bare fra kommunene. Her har begge parter et felles ansvar, sier kunnskapsministeren.

Sviktende tillit

Fra 1. juli ble de første lærerne, 36 lærere ved en ungdomsskolen i Bergen, tatt ut i streik.

Det skjedde etter at hele 73 prosent av lærerne som stemte ved uravstemningen, sa nei til avtalen som var blitt meklet frem mellom Utdanningsforbundet og KS.

Det er særlig innholdet i den foreslåtte arbeidstidsavtalen som mange lærere har reagert på. Den innebærer at lærerne blir pålagt å være på skolen 7,5 timer hver dag i løpet av arbeidsuka.

– Jeg føler at de tråkker på oss. Vi er folk med høy utdanning, men de gir blanke, sa Marit Øvrebø, lærer ved en ungdomsskole i Stavanger, etter at lønnsoppgjøret med kommunene opprinnelig var i havn.

Reaksjonene mot KS var sterke fra flere lærere.

Torbjørn Røe Isaksen ser med bekymring på det tilsynelatende dårlige tillitsforholdet mellom lærerne og KS.

– Det er veldig alvorlig når så mange lærere uttrykker en mistillit til arbeidsgiverne sine, altså kommunene. KS har en soleklar interesse av å ha et tillitsfullt forhold til lærerne sine, sånn at de kan bygge en bedre skole sammen, sier han.

Har du kommet for sent inn når det gjelder å prøve å få denne konflikten på rett kjøl?

– Det er jo partene som har ansvar for konflikten. Vi kan gi en klar og tydelig beskjed om at selv om streik selvfølgelig er et lovlig virkemiddel, må partene sette seg ned, snakke sammen og finne en løsning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ