Tre brakk beinet, en slapp unna med kraftig forstuing

– Slike ulykker skal ikke skje, sier sikkerhetsleverandør. I fjor var det minst 209 skader på personer som jobber om bord på båter.

Evakueringsstrømpe

ØVELSE: Evakueringsstrømpa leder menneskene fra båten og ned i redningsfartøy. Bildet er tatt i en annen sammenheng enn denne saken.

Foto: Viking life saving equipment

– Tre personer er fortsatt sykemeldt og én har begynt å jobbe igjen, sier kvalitetssjef Georg Steintveit i Bastø-Fosen til NRK.

Det er fire måneder siden ansatte pådro seg beinbrudd under en sikkerhetsøvelse på Bastø-Fosen.

Ifølge tall fra Sjøfartsdirektoratet skjer de fleste ulykker i forbindelse med fall om bord på skip og støt- eller klemskader.

Foreløpige tall fra i fjor viser at det totalt var 209 skader på personer som jobber på næringsfartøy.

Feil med strømpe

Det var da ansatte skulle ta seg fra passasjerdekket og ned til en redningsflåte via en evakueringsstrømpe, det gikk galt på Bastø III.

– Årsaken er sammensatt, men i hovedsak var det en feil under montering som gjorde at strømpen fikk en annen vinkel enn det som var tiltenkt. Det gjorde at deltagerne kom ut i større fart enn de skulle, sier Steintveit.

Bastø-Fosen og leverandøren har nå gjennomgått utstyret. Samtidig har leverandøren gjennomført tester på sitt testsenter i Danmark.

Bastø III

BILFERGE: Fergene til Bastø Fosen betjener Norges mest trafikkerte fergesamband mellom Moss i Østfold og Horten i Vestfold.

Foto: Helge Sunde / Samfoto

Sjeldent tilfelle

– Det er frustrerende med denne type arbeidsskader. De bør ikke forekomme, og vi beklager overfor dem som ble skadet, sier Lone Aabo i Viking Life-Saving Equipment.

Hun opplyser at det sjelden oppstår skader på personer ved bruk av deres evakueringsstrømper.

– Vi foretar tusenvis av gjennomløp hvert år og langt mer en 50.000 i systemets levetid. Vi tar naturligvis denne type ulykke veldig alvorlig og har tatt grep, slik at det ikke skjer igjen.

Fall og klemskader

Johnny Hansen, leder i Sjømannsforbundet, sier det alltid er forbundet en risiko med øvelser på sjøen, men påpeker at de fleste ulykkene skjer under arbeid.

– Det er viktig å ha gode sikkerhetsrutiner om bord på en båt, samt å bruke utstyret man har tilgjengelig. Det er mange faktorer i sving når det oppstår fallulykker på skip, den er i bevegelse og det kan være glatt.

– Stort sett er det menneskelig feil bak ulykkene, sier Hansen.

Skader til sjøs de tre siste årene

Ulykker

2018

2017

2016

Død/savnet

Annen/ukjent ulykke

1

1

Død/savnet

Brann og eksplosjon

1

Død/savnet

Fall om bord

1

1

1

Død/savnet

Fall til sjøs

5

3

5

Død/savnet

Støt/klemskade

2

2

Skadet

Annen/ukjent ulykke

12

8

8

Skadet

Belastningsskade

2

5

6

Skadet

Brann og eksplosjon

5

11

12

Skadet

Elektrisitet

4

2

Skadet

Fall om bord

72

80

64

Skadet

Fall til sjøs

1

4

Skadet

Forgiftning

4

1

4

Skadet

Kjemikalieskade

7

11

3

Skadet

Stikk/kuttskade

17

11

13

Skadet

Støt/klemskade

92

87

84

Totalt

209

221

223

Kilde: Sjøfartsdirektoratet. Tallene for 2018 kan øke på grunn av etterslep.