NRK Meny
Normal

Havarikommisjonens rapport: Toget kjørte for fort

Togsettet som havnet i en fjellvegg på Vestfoldbanen for et år siden hadde for stor hastighet, mener havarikommisjonen.

Togulykken på Nykirke

Samtlige fem vogner ble totalskadet da togsettet havnet i fjellveggen ved siden av jernbanesporet.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Havarikommisjonen la i dag fram en rapport etter togavsporinga mellom Nykirke og Holmestrand 15. februar i fjor. Basert på de undersøkelsene kommisjonen har gjort, konkluderer de med at den utløsende faktoren for avsporinga var for høy hastighet.

Les også:

Togavsporing Vestfoldbanen

Havarikommisjonen mener Jernbaneverket bør finne muligheter til å forebygge denne typen ulykker.

Foto: Jan Gulliksen / NRK
– Overså skilt

Ifølge rapporten hadde føreren av toget oversett et skilt som varslet fartsreduksjon fra 130 til 70 km/t på strekningen. Derfor ble bremsingen iverksatt for sent og toget havnet utenfor sporet og stanset i en fjellskjæring.

Det var fem personer En person ble alvorlig skadet under avsporingen, mens tre personer ble lettere skadet. Samtlige fem vogner i togsettet ble totalskadet.

Testtur

Togsettet var av den nye typen Flirt og var på vei nordover mot Drammen etter en testtur Drammen-Larvik-Drammen. Kommisjonen har vurdert om føreren kan ha blitt distrahert under kjøringen og oversett skiltet med fartsreduksjon av den grunn, men de har ikke funnet noe som med sikkerhet kan knyttes til at skiltet ble oversett.

Store materielle skader

Togavsporing Vestfoldbanen

Det splitter nye togsettet traff fjellskjæringen i høy fart.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Togsetter sporet av i en høyrekurve 50–100 meter etter der hastigheten skulle vært redusert. Togsettet ble delt i tre, og i tillegg til personskadene ble det gjort store skader på skinnegang og ledningsnettet over sporet.

Problemer med varsling

Personellet om bord i toget forsøkte å varsle fra om ulykken til togledelsen via togets egen radio, men den virket ikke. Derfor ble meldingen varslet via en privat telefon. Togledelsen i Drammen fikk indikasjon på avsporingen på sitt overvåkningssystem, men heller ikke de fikk kontakt via togradioen.

Havarikommisjonen ser det også som bekymringsfullt at det tok 12 minutter før togleder som skulle varsle om ulykken havnet i en uprioritert kø ved operasjonssentralen 112.

Stort redningsapparat

Et stort redningsapparat ble satt inn da meldingen om ulykken kom. Et Sea King redningshelikopter, en luftambulanse samt ambulanser, politi og brannvesen rykket ut.'

På grunn av denne ulykken anbefaler Statens havarikommisjon for transport at jernbanetilsynet pålegger Jernbaneverket å kartlegge stedene der store hastighetsreduksjoner kan utgjøre en fare i forbindelse med kurver.

Opprydning etter togavsporing.

Jernbaneverket hadde et betydelig oppryddingsarbeid på avsporingsstedet før Vestfoldbanen igjen var klar til bruk.

Foto: Jan Gulliksen / NRK