Hopp til innhold

Dømmes, men slipper straff

Lokføreren som kjørte Flirt-toget som sporet av ved Nykirke på Vestfoldbanen fikk betinget dom.

Togulykken på Nykirke

Toget sporet av vinteren 2012.

Foto: Philip Hofgaard

Aktor ba om 120 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, da saken mot lokføreren ble ført for retten i Nordre Vestfold tingrett.

Dommeren valgte å gi en betinget dom, der fastsettelsen av staffen eventuelt skjer dersom mannen gjør noe annet straffbart i løpet av en prøvetid på to år.

Dette er meget sjeldent. Normalt er betinget fengsel det mildeste man får, dersom man ikke får et forelegg, men her utmåles det ikke straff.

Harald Stabell, lokførerens forsvarerer

Formildende at barrierer manglet

Ifølge tiltalen var ikke lokføreren tilstrekkelig oppmerksom på et skilt som varslet om en fartsreduksjon fra 130 km/t til 70 km/t. Derfor ble bremsingen før en høyrekurve iverksatt for sent og toget sporet av mellom Nykirke og Holmestrand.

Ifølge dommen var lokførerens uaktsomhet ikke grov. Den var også ubevisst.

I dommen står det at retten mener det er formildende ved utmålingen av straff at det manglet barrierer som kunne avverget konsekvensene av lokførerens enkeltfeil:

"En slik enkeltfeil, et øyeblikks uoppmerksomhet, skal ikke føre til katastrofe. Det burde vært "barrierer" mot slike feil som erfaringsmessig gjøres."

Men retten mener også at lokføreren ikke utviste strafferettslig uaktsomhet ved at han ikke var tilstrekkelig aktpågivende under føringen av toget.

" Han har ikke fulgt med slik han skal, for å kunne innrette kjøringen etter de skilt som er satt opp langs linjen"

– Så ikke skiltet

I retten innrømmet mannen å ikke ha sett det første skiltet som varslet om en fartsreduksjon. Han forklarte imidlertid at han så det andre skiltet, men at det da var for sent å bremse godt nok opp før svingen.

– Jeg kjørte for fort, men jeg mener systemene skal tåle at man overser ett signal, sa han i retten mandag. Mannen mener skiltingen var for dårlig, ikke at han var uaktsom.

Mannens forsvarer, Harald Stabell, sier til NRK.no at de er tilfreds med dommen og at de neppe kommer til å anke.

Min klient har ikke sett dommen, men er meget tilfreds med at det ikke blir utmålt noen straff. Han er også tilfreds med at det reises kritikk mot manglende barrierer på strekningen, sier Stabell.

Jernbaneverket har ikke mulighet til å kommentere dommen før etter helgen, får NRK.no opplyst hos pressevakta i Jernbaneverket.

Artikkelen fortsetter under bildet

Harald Stabell

Advokat Harald Stabell i Nordre Vestfold tingrett i Horten under rettssaken etter togulykken på Vestfoldbanen.

Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

Uvanlig straff

Det er uvanlig at en person dømmes, men ikke får en straff.

– Dette er meget sjeldent. Normalt er betinget fengsel det mildeste man får, dersom man ikke får et forelegg, men her utmåles det ikke straff, sier Stabell.

– Hva innebærer dette?

– Dersom han dømmes for et straffbart forhold i løpet av prøveperioden kan han og så få en straff for dette forholdet, men det er helt utenkelig og det legger retten også til grunn, sier Stabell.

Var på testtur

Togulykken skjedde i forbindelse med en testtur mellom Larvik og Drammen i 2012. Det var fem personer i toget. En ble alvorlig skadd, mens de andre fikk lettere skader. De materielle skadene på toget og infrastrukturen er taksert til rundt 75 millioner kroner.