Skeptisk til legetime «online»

Flere har fått tilbud om videokonsultasjon med lege.

Legebesøk

Å ta legebesøket over video er nå et tilbud for noen pasienter. Men tross en enkel løsning, er det likevel flere som er skeptiske til dette.

Foto: Colourbox.com (illustrasjon)

– Jeg tror det blir en mye mer korrekt diagnose ved at pasientene kommer til en ordinær konsultasjon, sier leder for allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren.

If forsikring har i samarbeid med det svenske digitale medisinske selskapet Kry, tilbudt sine kunder konsultasjoner med allmennlege online. Disse konsultasjonene skjer via video.

– Det kan være en helt vanlig prat med en lege hvis en er i tvil om noe, en henvisning eller en konsultasjon for andre ting, sier informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If, Jon Berge.

Video-møte

Flere NRK har vært i kontakt med, har vist skepsis til å bli undersøkt av en lege over video. Spesielt har de vært usikre på om det faktisk er en ekte lege i andre enden. Berge beroliger med at legene som jobber i Kry både er ekte og sertifiserte.

– Vi ville ikke hatt interesse av å tilby noe annet, sier han.

Tom Ole Øren

Leder for allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren er skeptisk til videokonsultasjon. Han tror diagnosene blir mer korrekte ved å stille opp hos legen fysisk.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Leder i allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, viser også skepsis til å ta legebesøket via video. Men det av andre grunner.

– Det å skrive en legeattest krever en helt annen undersøkelse enn på video, sier han.

Øren legger til at som regel skal legen møte pasienten, gjøre en undersøkelse, eventuelt ta noen prøver og så komme med sin vurdering eller et forslag til behandling.

Gir begrensninger

Jon Berge- informasjonsrådgiver If forsikring

Informasjonsrådgiver i If forsikring, Jon Berge, tror at videokonsultasjon vil bli mer populært i fremtiden.

Foto: If forsikring

Ifølge sjeflege i Kry Norge, Thorleif Jansen, henviser de pasienter videre til spesialister hvis det er behov, og de er klar over at en videoundersøkelse ikke er det samme som et fysisk besøk.

– Vi er bevisste på at det å ikke sitte i samme rom som pasienten gir begrensninger, samtidig tror vi at vi kan gjøre mye.

Han forteller at man på legestudiene lærer at det å snakke om en sykehistorie er en viktig del av en konsultasjon.

– Så et godt intervju kan gi mye informasjon.

I fremtiden tror Berge at videokonsultasjoner vil bli en viktig del av helsetjenestene.

– I Sverige er det 50 000 brukere nå, det sier litt, så jeg tror det vil bli et økende volum i årene fremover, sier han.