NRK Meny
Normal

Skal spare millioner på færre hoftebrudd

Vil feste løse ledninger og teppekanter for å unngå at eldre faller hjemme.

Hoftebrbudd

Vestfold fylkeskommune har regnet ut at kommunene i fylket kan spare ti millioner kroner i året hvis antall hoftebrudd reduseres med ti prosent.

Foto: Colourbox

I løpet av et år pådrar rundt 10 000 nordmenn seg et hoftebrudd. Flesteparten er eldre, og en firedel dør i løpet av det neste året.

Målet om en landsomfattende reduksjon på ti prosent innen 2018 er fastlagt i folkehelsemeldingen fra regjeringen.

Folkehelserådgiver Anne Slåtten i Vestfoldfylkeskommune sier at målsettingen skal oppnås gjennom et samarbeid med kommunene.

– Vi vil sette dette på dagsorden og samarbeide med kommunene om å få dette til, sier hun.

Kan spare millioner

Fylkeskommunen har regnet ut at kommunene i fylket kan spare ti millioner kroner i året hvis antall hoftebrudd reduseres med ti prosent.

Hvordan skal dere gjøre det?

– Kommunene må selv bestemme hvordan de vil gå fram, men vi vet at det allerede gjøres mye for å nå målet. I Tønsberg kommune er de blant annet i gang med et prosjekt som skal teste hjemmeboende eldre over 80 år i forhold til dette med falltendens. De skal kartlegge ganghastighet og balanse, for som vi vet er dette betydelige risikofaktorer når det kommer til fallskader, sier Slåtten og legger til:

– Vi vil også sette risikorydding på dagsorden, slik at hjelpepleiere eller andre kan gå inn og se på hvordan en kan unngå at eldre er utsatt for fall hjemme i form av for eksempel tepper og løse ledninger.

Felles fokus

Hun mener ambisjonen om å oppnå ti prosent færre hoftebrudd er et realistisk mål.

– Jeg tror det er det. Vi har kommet godt i gang i Vestfold med skade- og ulykkesforebygging generelt, og jeg tror en feller målsetting med fokus på dette vil gjøre det oppnåelig, sier hun.