Vil ikke at de ansatte skal lukte røyk

I går vedtok arbeidsmiljøutvalget på Tjøme at det skal være røykeforbud for kommunens ansatte i arbeidstida og på kommunens eiendom.

Sigaretter

Ansatte på Tjøme får ikke lov til å røyke i arbeidstiden

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Dette skjer etter en periode der forbudet bare har omfattet arbeidstid og ikke noe forbud på kommunal eiendom. Rådmannen Christine Norum mener det er godt grunnlag for å innføre et slikt forbud.

Tjøme kommune har hatt et vedtak der de ansatte ikke har anledning til å røyke i arbeidstiden. Det er et vedtak fattet i arbeidsmiljøutvalget. Sist gang det ble fattet, så ble det også fattet et tilleggsvedtak om at man skulle evaluere dette etter en tid.

Rådmann i Tjøme kommune Christine Norum

Christine Norum mener røykeforbudet er helsepolitisk riktig.

Foto: Rune Jensen / NRK

Vedtaket ble evaluert og arbeidsmiljøutvalget har hatt saken oppe igjen og antydet at man kunne tilvise røykeplasser rundt omkring i kommunen. En arbeidsgruppe har sett på saken og for så vidt kommet fram til noen forslag, sier Norum.

– Så kom det opp igjen til arbeidsmiljøutvalget med rådmannens innstilling og min innstilling var at vi innfører et generelt røykeforbud for kommunens ansatte i arbeidstid og på kommunens eiendom, sier Norum som mener røykeforbudet er i tråd med helsepolitiske råd.

De fleste arbeidstakerne i Tjøme kommune har betalt lunsjpause og det regnes som arbeidstid, og da kan man ikke røyke.

Christine Norum - rådmann i Tjøme kommune

Norum ønsker ikke at de ansatte skal lukte røyk og mener det er helsepolitisk riktig å innføre et forbud.

Det har vært en utvikling av disse rådene fra man innførte røykeloven, som for så vidt høstet storm den gangen, men som i dag er den største selvfølge. Vi har nå kommet over til en ny folkehelselov, så jeg mener det er viktig for ansatte i kommunen også å kunne vise at man har røykfrie miljøer av hensyn til brukere, tjenestemottakere som ikke skal plages av at våre tjenesteytere lukter røyk.

Norum sier de ansatte stort sette har vært positive til forslaget, spesielt ansatte som ikke røyker.

De ikke-røykende ansatte har vært plaget av at det ble røyket, men de tillitsvalgte har ønsket å ha noen skjermede steder hvor man kunne røyke. Slik blir det ikke nå, ikke på kommunens eiendom, sier Norum.

Norum sier lunsjpausen avhenger av hva slags avtale man har.

De fleste arbeidstakerne i Tjøme kommune har betalt lunsjpause og det regnes som arbeidstid, og da kan man ikke røyke. For dem som ikke har betalt lunsjpause, så er dette å regne som fritid, og er man da utenfor kommunens eiendom så kan man røyke i sin ikke-betalte pause, sier Norum.

I januar i år innførte også Nordland røykeforbud og snusforbud for elever og ansatte i skole -og arbeidstida. Politikerne vedtok at forbudet også skulle gjelde for dem selv.

Mer om denne saken kan du lese her:

Nordland kan få Norges strengeste røykelov

Les også:

Gir tommel opp for tobakksforbud

Diskusjoner blant de ansatte

Lederen av fagforbundet i Tjøme, May Elisabeth Hansen, sier at det har vært en del diskusjoner rundt dette temaet blant de ansatte.

Nå skal de tillitsvalgte i fagforbundet og utdanningsforbundet undersøke lovligheten av dette vedtaket, opplyser hun. Hun kan foreløpig ikke si noe mer om saken.