NRK Meny
Normal

Gir tommel opp for tobakksforbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt grønt lys for røyk- og snusforbud for elever og ansatte i Nordland fylkeskommune.

Snus og røyk

Både Justisdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt grønt lys for tobakksforbudet.

Foto: NTB Scanpix

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner fylkesutvalgets vedtak om snusbruk i Nordland fylkeskommune, og mener forslaget ikke er lovstridig.

Justisdepartementet godkjente også forslaget i slutten av april i år, da de konkluderte med at et forbud mot tobakksbruk i arbeidstiden sannsynligvis ikke er i strid med den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om retten til privatliv.

– Tilbakemeldingen jeg har fått fra lærere forteller at det er vanskelig å håndheve forbudet med elever. Hva skal man da gjøre med voksne folk? Holdningsarbeid er én ting, men dette er ikke måten å gjøre det på, sier fylkestingspolitiker Allan Ellingsen.

Kontroversielt

Hild-Marit Olsen på valgnatta

– Det vil være lov med snus i privatsfæren, sa Hild-Marit Olsen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

For to år siden vedtok Nordland fylkeskommune røyk- og snusforbudet som skulle gjøre det ulovlig for 9000 elever og over 3000 ansatte i Nordland å røyke eller snuse i skole- og arbeidstida.

Men forslaget ble møtt med storm både blant ansatte, elever og jurister, og Frp klaget inn vedtaket til en lovlighetskontroll i departementene. Fire departementer så på saken, og Kommunaldepartementet satte foten ned for snusforbud i skole- og arbeidstida i Nordland.

I det opprinnelige forslaget skulle tobakksforbudet også gjelde på reise og i matpauser, noe blant annet Frp mente var en inngripen i privatlivet til folk.

Modererte forslaget

I fjor foreslo fylkesrådet et nytt og mer moderat røyk- og snusforbud. I det nye forslaget la fylkesrådet opp til et totalt røykeforbud i arbeidstiden og på fylkeskommunal grunn. Men snusbrukerne slipper litt billigere unna. Forslaget innebærer denne gangen ikke et totalforbud mot snus.

– Det var det som var det store diskusjonstemaet i forrige runde. Nå vil det være lov med snus i privatsfæren. Hvis du sitter på et kontor og ikke er kontakt med folk, så skal det fortsatt være lov, sa Hild-Marit Olsen til NRK.

Frp likte heller ikke Olsens reviderte forslag, og sendte også det nye forslaget til lovlighetskontroll.

– Skal snusbrukere utvises?

Allan Ellingsen

– Det å bli utvist for å bruke et lovlig rusmiddel mener jeg er å gå for langt, mener Allan Ellingsen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Allan Ellingsen (Frp) bemerker at han ikke har lest vedtaket fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, men etter en kjapp gjennomgang sier fylkestingspolitikeren at han er overrasket over noen av momentene.

– Blant annet aspektet om ingen røyking på kommunal grunn. Dette gjelder i verste fall fylkesveier. Jeg synes fortsatt det fylkeskommunen (Ap og H) har gjort er langt utover det vi politikere skal blande oss inn, sier Ellingsen til NRK.

Ellingsen sier at han og hans parti vil følge denne saken videre, til tross for at det nå er gitt grønt lys i to forskjellige departementer.

– Særlig hvis det er slik at fylkeskommunen skal bruke mye penger på å håndheve dette vedtaket. Hvilke straffereaksjoner tenker de seg? Skal ungdommer som bruker snus utvises? Det å bli utvist for å bruke et lovlig rusmiddel mener jeg er å gå for langt.

Tror på snusløs videregående

Fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen (H), håper et forbud vil gjøre det umulig å være snuser i den videregående skolen fra høsten av.

Oddleif Olavsen

Oddleif Olavsen har tro på snusfri videregående skole.

Foto: Sara Bjelvin / NRK

– Dette er et ledd i et folkehelsearbeid som fylkeskommunen driver, og skal vi bidra i forhold til arbeidet så er dette nødvendig å innføre.

– Hvordan blir håndhevingen av dette?

– Det kan åpenbart bli en utfordring, men vi får takle det etterhvert som tiden går. Vi er alle innstilte på at vi skal klare å håndheve reglene, sier Olavsen til NRK.

Fylkesråden er klar på at reglene skal følges, og han er sikker på at skolene vil følge saken like godt opp som de gjør med andre forhold. Han har også troen på sine kolleger.

– Ja, de vil nok holde seg innafor. Hvis man ser tilbake på det som skjedde da vi fikk røykeloven, var veldig mange mot forslaget og hadde store motforestillinger. Men holdningsendringene kom etter hvert, og jeg er sikker på at det er tilfellet i denne saken også, avslutter fylkesråden.

– Ikke måten å gjøre det på

Til tross for at Ellingsen er misfornøyd med konklusjonen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er det deler av tilbakemeldingen han setter pris på.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skiver blant annet i en pressemelding at:

«Departementet vil likevel bemerke at vedtakene inneholder flere skjønnsmessige kriterier. Det vil derfor være av betydning hvordan man konkret avgrenser gruppen ”ansatte som har kontakt med barn og unge, pasienter og publikum”, og hvordan unntaket for den ”private sfære” blir anvendt i praksis.»

– Det er jeg fornøyd med. Det gjør at disse overformynderske fylkespolitikerne er nødt til å tenke seg litt om, avslutter Allan Ellingsen.