NRK Meny
Normal

Krever nye prøver av fisk etter storbrann

Fisk og bunndyr i Aulivassdraget i Tønsberg og Re kommune skal undersøkes også neste år. Fylkesmannen vil vite hvor store skader vassdraget fikk etter at det ble forurenset.

Død fisk i Aulivassdraget

DØD FISK: 1,4 tonn død fisk ble plukket opp fra Aulivassdraget etter brannen i juli.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Svart røyk steg opp da det i juli brant i en 1000 tonn plasthaug hos bedriften Revac i Re kommune. Bedriften på Linnestad håndterer elektrisk avfall.

I etterkant av brannen er det blitt plukket opp 1,4 tonn med død fisk fra Aulivassdraget. Brannen førte til at Bjunebekken og Aulivassdraget ble sterkt forurenset.

Kartlegger skadeomfanget

Prøver som ble tatt i sommer, viste høye verdier av blant annet tungmetaller som kvikksølv og kobber i vassdraget, ifølge Fylkesmannen i Vestfold. Nå vil Fylkesmannen ha nye prøver av vannet og livet i blant annet Aulielva og Bjunebekken.

Elisabeth Rui

VIL HA FLERE PRØVER: Prøver er tatt av Aulivassdraget etter brannen i sommer, men fylkesmiljøvernsjef Elisabeth Rui vil at det skal tas nye prøver i 2015.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

- Mye liv ble slått ut. Vi vil se hvilke arter som kommer tilbake igjen og hvor fort det etablerer seg på nytt. Vi vil også se på langtidseffektene av forurensingen, sier miljøvernsjef Elisabeth Rui hos Fylkesmannen i Vestfold.

Ny prøver av fisken

Norsk institutt for vannforsking (Niva) har foretatt prøver, men Fylkesmannen i Vestfold mener det altså er behov for flere prøver. Bunndyr og fisk skal undersøkes også neste år. Målinger av lufta skal også gjennomføres.

- Hva er dere mest bekymret for?

- Det er om det er stoffer i vassdragrt som vi ikke har oppdaget. Dessuten er vi bekymret over utslippet til luft, sier hun.

Derfor skal luftprøver også tas til neste år.

- Når tror dere livet i vassdraget er slik det var før brannen?

- Det er vi spente på. Det kan ikke forskere fra Niva si noe sikkert om. Det er litt av årsaken til at vi kjører nye undersøkelser, sier Rui.

Hun sier vannet i vassdraget ser bra ut. Derimot er hun usikker på om bunnslammet er forurenset eller jordmassene er forrurenset.

- Hvor lenge kommer dere til å overvåle Aulivassdraget etter denne brannen?

- Så lenge det er nødvendig.