Avblåser «den store palmekrigen»

Først krevde kommunen at skateklubben skulle fjerne palmen. Nå har de ombestemt seg.

SimeGram Låhne, Tristan Bark, Leon Hildebrandt og Maja Spatscheck sitter ved palmen.

STEMNING: Tanken er å skape litt californisk stemning for barna og ungdommene i Tjøme skateklubb. I tillegg til palmer har klubben flere planer for området.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Fredag morgen meldte NRK at Tjøme skateklubb hadde fått en e-post av kommunen hvor det stod at palmen klubben hadde satt opp ved sitt anlegg, måtte fjernes og ikke settes opp igjen før en eventuell godkjennelse fra kommunen var på plass.

Skateklubben hadde ikke søkt om å få sette opp palmen, og ifølge rådmann Christine Norum hadde flere innbyggere reagert negativt på den kunstige palmen.

Kravet om at palmen skulle fjernes ble delt på en facebookgruppe og klubben fikk mange støtteerklæringer, blant annet fra flere politikere.

Fredag formiddag mottok skateklubben en ny e-post fra kommunen hvor det står følgende:

«I lys av det sterke engasjementet og reaksjonene denne avgjørelsen har skapt, har Tjøme kommune vurdert saken på nytt og truffet følgende avgjørelse:

Kunstpalmen godkjennes plassert på kommunes eiendom ved skatebanen på Haug. Skateklubben bærer det fulle og hele ansvaret for installasjonen. Avgjørelsen er fattet som grunneier. Tjøme kommune vil ta et initiativ til et møte med klubben for å drøfte videre utvikling og bruk av området».

– Jeg har registrert det store engasjementet i forhold til denne saken, og tatt initiativ til å avblåse den store palmekrigen. Jeg er tross alt et fredsønskende menneske og ønsker å komme i dialog om fremtidig bruk av offentlig eiendom, sier rådmann Christine Norum med et smil.

Flere planer

– Det er veldig positivt, sier Jan Thomas Låhne, lederen i Tjøme skateklubb.

De skulle søkt om å få sette palmen opp på kommunens område, men gjorde ikke dette. For det tar han selvkritikk.

– Vi lærer av de eventuelle feilene vi gjør. Vi handlet i god tro. Dette er et område som vi har fått lov å bygge ut og som skateklubben i stor grad har finansiert selv og vedlikeholdt.

De håper å utvikle området ytterligere med flere palmer og treningsapparater, men nå i dialog med kommunen.

– Vi skjønner at vi må gå i nærmere dialog med kommunen og selvfølgelig gjør vi det. Vi ønsker ikke å gjøre folk verken lei seg, sinte eller irriterte, sier Låhne.