NRK Meny
Normal

Kjemper for hurtigtog til 100 milliarder

Politikere fra Vestfold til Rogaland vil ha et høyhastighetstog som bare bruker 3,5 time mellom Oslo og Stavanger. Nå utfordrer de sentrale myndigheter.

340 meter lang sporleggingsmaskin

SAMMENKOBLING: Når Vestfoldbanen er ferdig utbygd fram mot Porsgrunn, mener lederen av Jernbaneforum Sør, Jon-Olav Strand, at det må satses på en sammenkobling mellom Porsgrunn og Brokelandsheia. (Her: Legging av dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn)

Foto: Roald Marker / NRK

Politikere fra Vestfold, Telemark, Agder-fylkene og Rogaland begynte uka med å avfyre startskuddet for en kampanje som de håper skal munne ut i en kystnær jernbane der toppfarten er 250 kilometer.

En svært foreløpig prislapp på Sørvestbanen som den kalles, er på svimlende 100 milliarder kroner. Likevel mener fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer i Telemark at det er viktig å satse på denne utbyggingen.

– Infrastrukturen vi har i dag på store deler av jernbanenettet, var fremtidsrettet i sin tid. Nå skal vi investere og satse for mange, mange tiår fremover.

– Prislappen har vi ikke på bordet i dag, men det er ingen tvil om at for å skåne miljøet og for å flytte folk fra fly og ned på skinner, og fra bil og over på skinner, så må vi faktisk være villige til å bruke penger og ta en skikkelig sats nå, fortsetter han.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte kampanjen.

– Det ungdommen ønsker

Lederen av Jernbaneforum Sør, Jon-Olav Strand fra Aust-Agder, sier til NRK at utbyggingen av jernbanen i Vestfold er et godt utgangspunkt for Sørvestbanen.

Når Vestfoldbanen er ferdig bygd ut fram mot Porsgrunn, mener Strand det må satses på en sammenkobling mellom Porsgrunn og Brokelandsheia, og så få en konseptvalgsutredning for strekningen fra Brokelandsheia til Stavanger.

– Jernbanen gjennom Agder-fylkene og deler av Rogaland er fra krigens dager. Der har toget en gjennomsnittshastighet på knappe 80 kilometer i timen. Derfor tenker vi oss en kystjernbane som treffer så mange byer og tettsteder som mulig nedover langs kysten, for det er der den største delen av befolkningen bor.

Han mener Sørvestbanen er en forutsetning for å kunne utvikle landsdelen til å være konkurransedyktig i framtiden.

– Vi tror dette er framtidsrettet. Det er noe ungdommen ønsker – alle vi prater med ønsker å ta tog, hvis det er et godt togtilbud. Per i dag ser vi at det ikke er tilfellet på store deler av denne strekningen.

Jon-Olav Strand

– FOR DÅRLIG: Leder av Jernbaneforum Sør, Jon-Olav Strand, sier at Sørlandsbanen gjennom Agder-fylkene og deler av Rogaland er for dårlig, med skinnegang fra krigens dager og en snitthastighet på toget på under 80 kilometer i timen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Må våkne opp

Politikerne fra de fem fylkene ser for seg at bygging av en dobbeltsporet høyhastighetsbane kan starte i 2035.

Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen i Vestfold sier at det er realistisk, men da må sentrale myndigheter våkne.

– Tidshorisonten er absolutt realistisk, men da må det skje noe nå. Vi er utålmodige, og derfor ønsker vi å få en fortgang i det fra sentrale myndigheter.

– Her må man våkne opp og sette av blant annet planmidler slik at vi kan komme i gang med Grenlandsbanen og sikre at den er oppe og går, slik Nasjonal transportplan sier. Her kan man ikke hvile på sine laurbær, her må man jobbe på hele veien.