Innbyggerne har delte meninger

49 prosent av innbyggerne i Sande vil slå seg sammen med kommunene i Nordre Vestfold dersom de måtte velge. 45 prosent ønsker drammensalternativet. Det viser en fersk innbyggerundersøkelse.

Skilt.

SOM I DAG: 36 prosent av innbyggerne ønsker at Sande kommune skal være en egen kommune.

Foto: Fredrik Laland Ekeli

Innbyggerundersøkelsen er utført av Sentio Research på vegne av Sande kommune. 1000 personer i alderen +15 år er spurt.

Det første spørsmålet innbyggerne fikk var følgende:

Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for Sande kommune bør være? Bør kommunen slås sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bør Sande kommune være egen kommune som i dag?

Her svarte fem prosent «vet ikke», og 36 prosent svarte at kommunen bør være en egen kommune. Resten var for en sammenslåing.

Håpet på et klart flertall

Neste spørsmål var:

Dersom det blir sammenslåing med en eller flere nabokommuner, hvilket veivalg bør Sande ta? Bør kommunen slå seg sammen med Drammen og Drammensregionen eller bør Sande gå mot Nordre Vestfold dvs. Hof, Holmestrand og Re?

Målingen viser altså at 49 prosent ønsker en tilknytning til kommunene i Nordre Vestfold, mens 45 prosent mener at kommunen bør gå videre med drammensalternativet.

Flertallet er imidlertid så knapt at det kan være at kommunestyret utsetter sin avgjørelse nok en gang, og det vurderes en folkeavstemning i forbindelse med kommunevalget i høst.

Karl Einar Haslestad

UTSETTELSE: Ordfører Karl Einar Haslestad mener kommunen har mulighet til å utsette avgjørelsen.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Ordfører Karl Einar Haslestad hadde håpet at det var et klart flertall den ene eller den andre veien.

– Jeg har tidligere sagt at jeg vil følge flertallet i denne undersøkelsen om det viser et greit flertall den ene eller andre veien. Det vil si et flertall utenfor feilmarginene. Ifølge Sentio Research er vi ikke der. Man kan ikke med 100 prosent sikkerhet si at det er et flertall som ønsker en tilknytning sørover. Man kan si det er sannsynlig at det er et flertall, men man kan ikke garantere det.