NRK Meny
Normal

Ingen roing på Borrevannet

Klagen fra Horten Roklubb er avslått av Fylkesmannen. Saken går til Miljødirektoratet.

Mats Myrholt

Fylkesmannen i Vestfold kan ikke gi dispensasjon fra verneforskriften. Dermed får ikke Horten Roklubb trene på vannet

Foto: Stine Hansen / NRK

I juni i år avslo Fylkesmannen Horten Roklubb sin søknad om å få ro på Borrevannet.

Borrevannet er vernet på grunn av fuglelivet rundt vannet. Klubben søkte om unntak fra verneforskriften slik at roere kan trene på vannet 1–3 timer, fem dager i uka.

Fylkesmannens miljøvernavdeling mener at rotreningen vil forstyrrer fuglelivet. Den kan bare gis dispensasjon for aktiviteter som ikke forstyrrer fuglene.

Får ikke trene på Borrevannet

Klagde på vedtak

I september sendte Roklubben inn en klage på avgjørelsen. Ny saksopplysning var at det ble drevet rotrening på Borrevannet før det ble vernet.

Elisabeth Rui

Elisabeth Rui er fylkesmiljøvernsjef i Vestfold. Hun sier at Borrevannet naturreservat er opprettet for rå bevare våtmarksområdet som et uvanlig rikt fugleliv.

Foto: Rune Jensen / NRK

Allikevel mener Fylkesmannen mener at det ikke er mulig å gi dispensasjon.

– Rotrening slik Horten Roklubb har søkt om, vil forstyrre fuglelivet i betydelig grad. Det er det bred faglig enighet om. Fylkesmannen har derfor ikke mulighet til å gi den dispensasjonen som Horten Roklubb har søkt om. Kunnskap om at det ble drevet rotrening her før vernet, endrer ikke på dette, sier fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui.

Roklubbens klage blir nå oversendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.