Høyre vil hjelpe østersnæringen

Et forslag til regelendring kan tilrettelegge bedre for østersnæringen, og gi drahjelp til kommersiell østersplukking i skjærgården.

Stillehavsøsters i Kragerø

STORT POTENSIAL: Stillehavsøsters er en innført og uønsket art, men har samtidig et stort næringsmessig potensial.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Eierforholdene og begrensninger i strandsonen kan gi utfordringer for kommersiell sanking mange steder langs kysten, sier stortingsrepresentant Stefan Heggelund, som leder Høyres utvalg for grønn omstilling, til NRK.

Strandeiere har eiendomsrett ut til to meters dyp. Mens allmennheten kan plukke til eget bruk, må næringsaktører ha grunneiers tillatelse. Det vil Høyre ha slutt på.

Resolusjonsforslaget som er ment å åpne for fri jakt på svartelistede arter, altså uønskede, introduserte arter, fremmes på landsmøtet i helgen.

Dette kan gjøre det lettere å høste stillehavsøsters i kommersielle mengder på flere steder i skjærgården, mener Heggelund.

– Nødvendig forslag

Trausti Sigurdsson i Artic Oysters plukker stillehavsøsters i Mefjorden utenfor Sandefjord, og renser skjellene i Langesund.

Sigursson kaller Høyres forslag nødvendig for næringsutvikling rundt stillehavsøsters.

I tillegg til å levere til norske avtakere jobber han mot eksportmarkedet, først og fremst Tyskland og USA.

– Norge er et forholdsvis lite marked. Vi håper og tror det blir større. Samtidig har vi tro på eksport. Det er stor interesse fra USA for å kjøpe østers fra Norge. Nå trenger vi myndighetenes og grunneierne i strandsonens drahjelp, sier Sigurdsson.

Trausti Sigurdsson plukker østers i Mefjorden

OGSÅ EKSPORT: Trausti Sigurdsson i firmaet Artic Oysters forteller om stor interesse fra USA for kjøp av østers fra Vestfold.

Foto: Privat

20.000 østers i uka

Trond Sveen i Sunnhordland Havbruk har i mange år drevet rensing og foredling av villfanget stillehavsøsters fra Vestfold. Nå flyttes østersforedlingen betydelig nærmere råvaren, til Tenvik på Nøtterøy.

Trond Sveen med havet i bakgrunnen.

SATSER FRISKT: Trond Sveen flytter nå sin østers-foredling til Vestfold og Tenvik. Han har stor tro på fremtiden, og økt marked både hjemme og ute. Han anslår å levere rundt 20.000 østers hver uke fra oppstart.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Der inngår han samarbeid med «Norwegian Gigas», som har holdt på med pakking av østers på samme sted.

– Nå skal vi slå oss sammen og satse videre. Nå, når vi blir en større enhet, vil vi levere cirka 20.000 skjell per uke til å begynne med, sier ildsjelen.

På noen få måneder i fjor ble det omsatt 150.000 skjell, hovedsakelig plukket i Vestfold. I år har han tro på en omsetning på 1,5 millioner skjell.

Han satser først på det norske markedet, så Sverige. Etter hvert kan eksport til andre markeder være aktuelt.

Trond Sveen

RENSING: Østers må renses i 72 timer i landbaserte anlegg før den kan omsettes. Her er Trond Sveen ved anlegget i Sunnhordland, som nå er nedlagt. Aktiviteten flyttes til Tenvik på Nøtterøy, og starter opp i disse dager i større skala enn før.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Sveen mener det er et stort næringspotensial i stillehavsøstersen, og ser slett ikke bort fra at den kan skape mange arbeidsplasser i Vestfold på sikt. Foreløpig anslår han 3–4 arbeidsplasser ved anlegget på Tenvik, i tillegg til en del plukkere.

– Tror på økning

André Berggren ved fiskeforretningen Brødrene Berggren AS i Sandefjord gleder seg over at flere satser friskt på østers i nærområdet.

– Dette er absolutt et interessant produkt, som jeg tror vil øke. Vi liker å kalle det Skagerakøsters, og fokusere på at det er en god, lokal og villfanget råvare.

Han mener det å kombinere og utnytte ressursen og begrense miljøutfordringene med arten er fornuftig, og ikke minst godt, bokstavelig talt.

– De kan absolutt konkurrere med flatøsters, som nå importeres, sier han.

Hånd med stillehavsøsters

MANGE: Stillehavsøsters invaderer kysten på sør- og Østlandet, og utgjør både et miljøproblem og et næringspotensial.

Foto: Trausti Sigurdsson