Tar graveregningen for utbyggere

For første gang i Norge vil en fylkeskommune betale for lovpålagte arkeologiske undersøkelser når det planlegges nye boligfelt.

Graver prøvesjakt i Tenvik i Larvik

For hindre lange stopp i byggeprosesser punger Vestfold fylkeskommune ut for arkeologiske forundersøkelser.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Det er bra det er arkeologer som sjekker godt for ellers ville de fleste av oss andre tenkt at det er noen som har tømt engangsgrillen sin her. De kan hende det er rester fra et gammelt gravbål.

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes, står på et jorde på Tenvik i Larvik med en liten, svart klump i hånden mens han snakker. Ved siden av ham spiser en gravemaskin seg ned i jorden for å lage prøvesjakter for å undersøke om det finnes arkeologiske kulturminner på stedet før det skal settes opp boliger.

Fylkesordfører Rune Hogsnes ved gravemaskin

– Dette kan bli en ordning som vil gjelde for alle kommuner i Vestfold, sier fylkesordfører, Rune Hogsnes.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Et arbeid som det frem til nå har vært utbyggers ansvar å betale, men for første gang her i landet sponser fylkeskommunen de lovpålagte arkeologiske undersøkelsene som må gjøres i forkant av byggeprosjekter.

Kan føre til rimeligere boliger

– Når vi gjør det på denne måten slipper vi lange stopp i byggeprosesser, sier fylkesordføreren.

Han forteller at slike forsinkelser gjerne gjør prosjektene mer kostbare, noe som igjen fører til dyrere boliger.

– Det er en vinn-vinn situasjon for alle. Både for kommuner, utbyggere og for kjøpere av boliger, sier Hogsnes.

Samtidig understreker han at om det skulle dukke opp fornminner, må utbyggerne betale for selve utgravingen.

– Dette er kun en forundersøkelse for å kartlegge hva som ligger i de områdene hvor kommunen har lyst til å bygge ut.

Les også:

Blir kanskje permanent ordning

Tenvik er et av områdene hvor Larvik kommune ønsker vekst og nye boliger, og det er én av grunnene til at de er svært positive til at fylkeskommunen åpner lommeboken.

– Det er jo en gulrot for grunneiere til å sette i gang utvikling på området sitt på et tidligere tidspunkt, sier Hege Eick, leder av planavdelingen i Larvik kommune.

Grunneier Fritz Treschow Hokholt

Fritz Treschow Hokholt eier grunnen hvor fylkeskommunen nå sponser de arkeologiske forundersøkelsene.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Og eieren av jordet hvor det nå graves, Fritz Treschow Hokholt, er heller ikke negativ til ordningen.

– At det blir gjort så tidlig i prosessen gjør det mulig å få best mulig resultat for senere arbeid og vi føler oss heldige som er utvalgt, sier grunneieren.

Les også

Gulroten, som lederen av planavdelingen i Larvik kommune kaller den, er på 1,2 millioner kroner og kommer fra Regionalt utviklingsfond. Så langt er det Larvik og Tønsberg kommune som får nyte godt av fylkeskommunens pilotprosjekt gjennom 2017, men det er mulig at flere kommer på listen. For i løpet av året skal ordningen evalueres og den kan bli fast fra 2018.

– Blir dette en permanent ordning, vil den gjelde for samtlige kommuner i Vestfold, sier fylkesordfører Hogsnes.