Forskere foreslår hummerfiskekort

Havforsker Alf Ring Kleiven foreslår hummerfiskekort for alle som vil delta i hummerfiske.

Hummer
Foto: John-André Samuelsen / NRK

Alf Ring Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet mener det er nødvendig med en bedre registrering av hummerfisket for å ha kontroll med bestanden. Derfor ønsker han og flere andre forskere å innføre fiskekort for hummer.

Marinbiolog Henning Røed mener at med en riktigere forvaltning ville fisket av hummer kunne økes til 20 000 tonn og representere en verdi på fem milliarder kroner i året. Det skriver Sandefjords Blad.

Verdens dårligste forvaltning

– Norge har verdens dårligste forvaltning av hummerbestanden, påstår Røed, fordi fritidsfisket av hummer ikke blir registrert.

Hobbyfisker Petter Langabø fra Sandefjord er positiv til bedre registrering av hummerfangstene. Fiskeridirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som nå skal evaluere reglene for hummerfisket.

Se til USA og Canada

USA og Canada har tilsvarende kystområder som Norge som egner seg for hummer. De innførte minimumskrav allerede på starten av 1900-tallet. I dag fisker de mellom 20.000 og 40.000 tonn hummer hvert år.

Røed mener nå at Norge bør adoptere reglene fra USA; minstemål, merking og vern av all kjønnsmoden hunnhummer. Han foreslår også vern av de største hannene, slik at de kan øke bestanden ytterligere.