Fire renseanlegg oppfyller ikke kravene

Fire av sju renseanlegg i Vestfold oppfyller ikke rensekravene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

renseanlegg

NYTT ANLEGG: Tønsberg renseanlegg var blant verstingene i 2015-2016 når det gjelder utslipp. Mandag åpnet de nytt biologisk renseanlegg.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Horten, Holmestrand, Tønsberg og Sandefjord er blant verstingene langs kysten som ikke oppfyller rensekravene. Det vil si at de slipper ut næringssalter som nitrogen og fosfor i fjorden som blant annet kan føre til algeoppblomstring og dødt bunnvann.

NRK har kartlagt at en rekke norske kystkommuner bryter rensekravene.

Les mer: Den usynlige kloakken

Dette svarer kommunene

Horten:

Knut M. Hovden, leder for kommunalteknisk område i Horten sier til NRK at det er mange faktorer som spiller inn. Noen av årsakene til at rensekravene brytes er høy belastning på renseanlegget ved kraftig nedbør og innlekking av sjøvann (saltvann) ved høy sjøvannstand. Det utføres forbedringer og investeringer på renseanlegget for å øke renseeffekten. Uønskede overløp i avløpsnettet lokaliseres og tettes. Det er startet et forprosjekt hvor det skal vurderes om det bør etableres et nytt renseanlegg for å erstatte dagens.

Sandefjord:

Sandefjord renseanlegg startet i 2014 ombyggingsarbeider av slammottak av renseanlegget, og på grunn av disse arbeidene var det nødvendig å tømme septikk direkte på innløpet fra 2014. Kommunen søkte derfor Fylkesmannen i Vestfold om reduksjon i rensegrad og fikk redusert kravet til 87 % i 2015. Når det gjelder kravet sekundærrensekravet fra 2007 så har det vært overgangsordninger, skriver Stein Jørgensen Enhetsleder VA Prosess. Sandefjord kommune har prioritert sanering før investering i nytt rensetrinn. Dette er en plan som Fylkesmannen har vært enig i. Saneringsplan skal i hovedsak være ferdig i 2018.

Tønsberg:

Standardkravene for rensing av fosfor er 90 %, men fordi vi var under ombygging, hadde vi i 2015 et redusert krav på 75 % renseeffekt for fosfor, sier Jørgen Fidjeland, daglig leder i Tønsberg renseanlegg. Renseresultatet ( som er kvalitetssikret av Aquateam COWI) endte på 75,1 % som gjennomsnitt over 2015.

Tønsberg renseanlegg hadde derfor mer urenset utslipp i 2015-2016 enn vanlig. Mye av dette skyldes at de hadde lov til å slippe ut mer enn de tillatte grenseverdiene i forbindelse med bygging av nytt renseanlegg.

Liten virkning

Senioringeniør Berit Løkken hos Fylkesmannen mener skadene fra utslippet ved Tønsberg renseanlegg i 2015-2016 ikke var store.

Fylkesmannen

LITE FORURENSNING: Seniorrådgiver Berit Løkken hos Fylkesmannen i Vestfold mener utslippene fra Tønsberg renseanlegg i 2016 ikke førte til alvorlig forurensning.

Foto: Phlil Hofgaard / NRK

– Med tanke på volumet i Oslofjorden og hvor utslippet var, forventet vi ikke å se noen virkning av det. Det er likevel viktig og riktig å si at renseanlegget tok sine forholdsregler og satte i gang prøvetaking. Så langt har vi ikke sett noen indikasjoner på alvorlig forurensning, sier Løkken.

Nytt renseanlegg

Mandag åpnet nye Tønsberg renseanlegg som er et nytt og moderne biologisk renseanlegg med en teknologi utviklet av Kaldnes miljøteknologi i 1989.

Ifølge senioringeniør Berit Løkken hos Fylkesmannen er Tønsberg renseanlegg først ut med det biologiske rensestrinnet blant de større renseanleggene i Vestfold.

– Nå fjernes det aller meste av organisk stoff som kommer fra befolkningen og fra store bedrifter innen næringsmiddel i området, sier daglig leder i Tønsberg renseanlegg, Jørgen Fidjeland.

Tønsberg renseanlegg

FORNØYD: Daglig leder ved Tønsberg renseanlegg, Jørgen Fidjeland, mener det nye anlegget vil redusere risikoen for utslipp.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Vil det være mindre risiko for utslipp ved driftsstans ved det nye anlegget?

– Absolutt, vi har fått et mye mer stabilt anlegg enn vi hadde før. Det fungerer mer som det skal hele tida, også ved store belastninger fra næringsmiddelindustrien og ved mye nedbør, sier Fidjeland.