NRK Meny
Normal

Færre arbeidsledige i Vestfold

For første gang er arbeidsledigheten lavere i Vestfold enn i resten av landet.

Nav

3446 personer står uten arbeid i Vestfold akkurat nå. Det tallet er lavere enn på samme tid i fjor.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

79.200 står uten jobb i Norge viser nye tall fra NAV. Det er en økning på 11 prosent fra i fjor.

I Vestfold har imidlertid tallet på arbeidsledige sunket. Ledigheten i Vestfold utgjør nå 2,8 prosent, og det er fem prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor.

Direktør for NAV i Vestfold og Telemark Terje Tønnesen er overrasket over tallene.

– Jeg har ventet på ringvirkningene fra oljesektoren på Vestlandet. De ser vi i Telemark nå, sier Tønnesen.

Terje Tønnesen

REDUSERT: Direktør for NAV i Vestfold og Telemark Terje Tønnesen sier han ble litt overrasket over tallene fra Vestfold.

Foto: NAV

– Vestfold er nok ikke så knyttet mot oljesektoren, og det er nok en del positive ting i Vestfold som valutakurs, handel med utlandet og turisme, som veier opp for det negative, sier direktøren.

Mange kvinner i arbeid

Det er spesielt kvinner som er i arbeid viser tallene. Tønnesen forteller at det henger sammen med det store flertallet av kvinner som arbeider i servicedominerte yrker.

– Serviceyrkene holder seg oppe og er stabile for øyeblikket. Dessuten er det økning i etterspørselen i helsesektoren. Dagens flyktningsituasjon gjør det også aktuelt å øke i helsesektoren fremover, sier Tønnesen.

Lav ungdomsledighet i Vestfold

Det er stor økning i antall personer som er i tiltak fra NAV. Tønnesen forteller at de arbeider mye med langtidsledighet, altså personer som har gått arbeidsledige i over ett halvt år. NHO sier til NRK at de er bekymret for at høyt press på arbeidsmarkedet kan stenge ute unge jobbsøkere.

Tønnesen forteller at Vestfold har vært flinke til å arbeide for å forhindre stor ledighet blant unge til nå.

– Ungdomsledigheten er lav i Vestfold, så her har fylket lykkes. Men det er også andre grupper som er utsatte. Eldre, funksjonshemmede og innvandrere får ofte store problemer hvis de faller utenfor arbeidslivet, sier han.

For øyeblikket er 3446 mennesker helt arbeidsledige i Vestfold.