Barn får for lite oppmerksomhet

Foreldre er så opptatt av telefonene sine at de ikke gir barna nok oppmerksomhet, mener psykolog Ingrid Sønstebø.

Ingrid Sønstebø
Foto: Gunnar Bækkevold / NRK

– Vi voksne elsker telefonene våre og det tar fokus vekk fra øyeblikket og barna våre. Foreldre får ikke med seg når barna scorer mål. Vi opplever også at det kan være vanskelig å få foreldre til å leke med barna sine, fordi telefon og data tar mye oppmerksomhet, sier Sønstebø.

Mister felles opplevelser

Det fører til at man som familie mister felles opplevelser. Slike øyeblikk er viktige nok for voksne, men spesielt viktig for barn:

– Det gjør at relasjonene våre ikke blir så gode og dype som de burde være, sier Sønstebø.

Også psykolog Espen Idås er redd for hva mangelen på felles opplevelser gjør med oss:

– Det å samles som familie er veldig viktig. Nå er vi oftere enkeltindivider som sitter med våre egne ting, sier Idås, og trekker frem TV-titting som et eksempel:

– Før så vi på TV sammen, nå ser vi på forskjellige ting og gjerne i forskjellige rom.

Skapt til å se barna

Ifølge Idås er vi som foreldre skapt med en evne til å se barna. Det å bli sett er en viktig del av oppveksten og barnet danner seg et bilde av seg selv gjennom bekreftelser fra de nærmeste og viktigste relasjonene.

I tillegg lærer barna andre ting av å observere voksne:

– Barn lærer tilstedeværelse og fokus gjennom at voksne hjelper de til det, sier Idås. Barna speiler rollebildene sine, noe som kan bety at de blir dårligere på fokus når mor eller far oppleves som fraværende.

Enkle kjøreregler

Espen Idås

BEVISST: Enkle kjøreregler er viktig for å ha kontroll på mobilbruken, mener Idås.

Foto: Gunnar Bækkevold / NRK

For å ivareta fokus på det som skjer når man er sammen, har Idås innført noen enkle kjøreregler, selv om han innrømmer at det kan være vanskelig i en tenåringsfamilie:

– Vi spiser måltidene sammen. Og da skal det ikke være mobiltelefoner på kjøkkenet. I tillegg skal mobiltelefonen være slått av når vi har besøk. Jeg vil også helst at de som kommer på besøk legger igjen telefonen i bilen – men det tør jeg ikke be de om, avslutter Idås.