Normal

Akuttmottaket får refs igjen

Ny tilsynsrapport om akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold bekymrer Pasient- og brukerombudet. Ifølge fylkeslegen er resultatene alvorlige.

Akuttmottaket i Vestfold

Fem avvik er funnet ved akuttmottaket ved Sykehuset i Vestfold i en ny tilsynsrapport.

Foto: HINA ASLAM / NRK

Statens helsetilsyn gjennomfører for tiden tilsyn med alle landets akuttmottak. Målet er å kartlegge hvor gode mottakene er til å kjenne igjen og følge opp blodforgiftninger. Vestfold er et av de første fylkene som har fått tilsyn.

I funnene kommer det frem at Sykehuset i Vestfold ikke er gode nok på å dokumentere det de gjør. Rapporten konkluderer med at forholdene som er avdekket, innebærer en for stor risiko for pasientenes sikkerhet.

Per Grunde Weydahl

Fagdirektør Per Grunde Weydahl sier at de ser alvorlig på funnene i tilsynsrapporten.

Foto: HINA ASLAM / NRK

– Vi er for dårlige til å dokumentere at pasienter blir hastegradsvurdert av sykepleiere ved ankomst. Vi er heller ikke flinke nok på å dokumenter når pasienter har vært hos lege, eller når den medisinske behandlingen startet, sier fagdirektør ved Sykehuset i Vestfold, Per Grunde Weydahl.

Skrives om år etter år

Pasient og brukerombudet

– Dette er en rapport vi har ventet på og funnene kom ikke som et overraskelse, sier seniorrådgiver Gunn-Tove Havn i Pasient og brukerombudet.

Foto: HINA ASLAM / NRK

Det er ikke første gang akuttmottaket får refs. Pasientombudet sier at dette er noe de skriver om i sine årsmeldinger år etter år.

Pasient- og brukerombudet registrerer ikke klager etter diagnose og har ikke konkret fått klager av pasienter som har vært til behandling for blodforgiftning hos akuttmottaket.

Allikevel kjenner de igjen lignende avvik fra flere andre klager.

Les også: – Alvorlig skadde pasienter måtte vente i opptil to timer

Les også: Fornyer akuttmottaket i Tønsberg

Fylkeslege avventer svar

– Funnene er alvorlige, sier fylkeslege i Vestfold, Henning Mørland.

Han legger til at pasienter som kommer inn med mistanke om blodforgiftning kan ha alvorlige sykdommer som kan utvikle seg raskt.

Fylkeslege

Fylkeslege i Vestfold Henning Mørland venter på svar fra Sykehuset i Vestfold og har gitt frist til 1. september i år.

Foto: HINA ASLAM / NRK

Pasient og brukerombudet er bekymret. Er du det samme?

– Basert på dette tilsynet og tidligere tilsynsrapporter kan det være risiko for at pasienter ikke får en god nok behandling, sier han.

Han understreker at Sykehuset i Vestfold er et stort lokalsykehus hvor det kan komme mange pasienter inn samtidig. Derfor er det veldig viktig med gode systemer.

Tar det alvorlig

Fagdirektør ved Sykehuset i Vestfold, Per Grunde Weydahl, sier at de tar rapporten alvorlig og at kritikken er rettet mot ledelse og system, ikke den enkelte medarbeider.

– Det er ingen grunn til at folk skal være redde for å bli lagt inn på Sykehuset i Vestfold. Nasjonale tall viser at vi ligger over gjennomsnittet når det gjelder overlevelse etter sykehusinnleggelse, sier fagdirektøren.

Har satt i gang tiltak

– Vi er i gang med å utdanne flere sykepleiere som spesialiserer seg til å jobbe i et akuttmottak. I tillegg til det har vi fått flere erfarne leger inn på akuttmottaket, forteller Weydahl.

Et av problemene er at alt dokumenteres for hånd.

– Foreløpig har vi dessverre ikke systemer for elektronisk dokumentasjon. Vi håper, som deltakere i et regionalt prosjekt i Helse Sør-Øst, å få dette på plass i 2017, sier fagdirektøren.