NRK Meny
Normal

– Skepsis er en veldig god ting

Landets eneste mobbeombud mener man må kreve kvalitet av en person i den stillingen.

Bodil Jenssen Houg

Bodil Jenssen Houg sier det er viktig for et mobbeombud å være ute blant elever og lærere.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Mandag foreslo stortingsrepresentant for KrF i Vestfold, Anders Tyvand, å innføre et mobbeombud i skolen.

Anders Tyvand

Anders Tyvand tror dette kan være et viktig tiltak for å komme mobbingen til livs.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Han fikk blant annet støtte fra lærere og elever ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, som syntes det virket spennende å høre hva forslaget innebar.

Men noen var også kritiske. Miljøterapeut Tonje Nordli har jobbet med mobbing i skolen i mange år, og hun påpekte at et mobbeombud ikke måtte bli bare enda en mailadresse hos Fylkesmannen.

I Buskerud jobber landets eneste mobbeombud. Hun er helt enig i at man ikke kan være kun en mailadresse.

– Hvis man er en mailadresse, så har man ingen effekt utad. Det å være ute der elever, lærere og skolen er, har alt å si. Jeg var rundt på skolene minst to ganger i løpet av fjoråret, og da spurte jeg elevene hvor jeg skulle være. Om det var på Twitter, Facebook, på mail, på telefon osv. Og da sa de: Du må jo være her, forteller Bodil Jenssen Houg.

Les også:

Jobber på fire nivåer

Selv om hun har vært mye på besøk hos skolene i Buskerud, så er det kun én del av jobben slik hun ser det.

– Alle de fire nivåene jeg jobber på, er helt nødvendig for helheten tenker jeg. Og det er selvfølgelig elevnivå, altså det å kunne ta imot enkeltsaker fra foreldre og elever. Det er en svært viktig bit av jobben, sier Houg og legger til:

Bodil Jenssen Houg, mobbeombud i Buskerud

Houg sier hun syntes det er viktig å være ute blant elever og lærere.

Foto: Stig Indrebø / NRK

– Men det er ikke det hele. Jeg er også mye ute på skoler, og snakker også mye med lærere og skoleledelsen. Dette er vanskelige saker, og jeg kommer gjerne inn når dialogen har gått i stå. Da kan jeg være med å veilede og være en sparringspartner.

Men et mobbeombud har også flere oppgaver.

– I tillegg må jeg jobbe på systemnivå. Da har jeg et godt samarbeid med blant annet utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. Og til slutt så er det samfunnsperspektivet, altså være en stemme i debatten. Møte media og kunne være en foredragsholder, det har jeg vært veldig mye, forteller Houg.

Les også:

Enig med Nordli

Miljøterapeut Tonje Nordli sa mandag til NRK at hvis et mobbeombud innføres i Vestfold, så må det være noen som har nærhet til skolen og som har tillit innad i skolevesenet. Dette er poenger Houg er helt enig i.

– Det å være til stede er en ting. Og så er jeg skoleleder selv, og har vært rektor og inspektør. Jeg tenker at min kjennskap til skolen er vesentlig for å få den nærheten. Og så tror jeg også at man må ha en holdning på at man ikke skal ta noen, men at man ønsker å gjøre folk i stand til å løse de oppgavene de er satt til å gjøre, sier Houg.

Les også:

Kan søke statsstøtte

Det er helt nødvendig å kreve kvalitet

Bodil Jenssen Houg

Siden hun startet i jobben i januar 2013 har over 100 foreldre og ungdom kontaktet mobbeombudet i Buskerud. Nå kan altså andre fylker søke statsstøtte til sitt eget mobbeombud.

Houg forstår at noen er usikre på om dette er noe å bruke penger på.

– Jeg ser at noen er skeptiske, og da tenker jeg at skepsis er en veldig god ting. Hvis man skal opprette og bruke penger på en sånn stilling, så er det helt nødvendig å kreve kvalitet. Man skal spørre etter resultater, og aller helst ønsker jeg at det sentralt skal følges opp med skikkelig forskning, sier Houg og legger til:

– Det er så mange tiltak som settes inn mot skolen og da må man finne ut om dette egentlig er virkningsfullt.

Fylkeskommuner kan nå søke Utdanningsdirektoratet om midler til prøveprosjekter med mobbeombud. Fristen går ut 10. mai.