– Mobbetallene er skremmende

13 prosent av elevene ved Lardal ungdomsskole svarer at de blir mobbet hver fjortende dag eller oftere.

Elever på Lardal ungdomsskole

Nancy Sørensen, Håkon Bredvei Eikenes og Ole Magnus Torp sier de sjelden ser mobbing, men tror likevel tallene kan stemme.

Foto: Henrik Bøe / NRK

I rapporten Ung i Vestfold er Lardal kommunen der den største prosentandelen av ungdomsskoleelevene svarer at de blir mobbet. Rapporten er laget som en del av Ungdata-undersøkelsen som alle skolene i Vestfold deltar i.

– Vi skvatt da vi så resultatene, sier rektor for Lardal ungdomsskole, Dag Lilleeng.

Liten skole

Rektor ved Lardal ungdomsskole, Dag Lilleeng

Rektor ved Lardal ungdomsskole, Dag Lilleeng, synes tallene er ekle.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Han forteller at skolen visste at noen ble mobbet, og at undersøkelsen bekreftet det. Likevel er han overrasket over at Lardal scorer høyest i Vestfold.

– Det er selvsagt variasjoner fra årskull til årskull. Dette er en liten skole så noen få elever utgjør ganske mange prosent. Men mobbetallene er skremmende og litt ekle, sier Lilleeng.

Spørreundersøkelsen ble utført i uke 22 i fjor. I Vestfold er Tønsberg kommunen der færrest, bare tre prosent, svarer at de blir mobbet.

Lilleeng forteller at Lardal ungdomsskole lenge har gjort tiltak for å forebygge mobbing. Etter undersøkelsen er skolen blant annet blitt deltaker i skoleutviklingsprogrammet «Respekt», som er utviklet av Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Enkelte elever har også deltatt i programmet ART.

Internett og sosiale medier

NRK.no møter fem elever på ungdomsskolen. De forteller at de sjelden ser mobbing.

– Det er litt sjokkerende at det mobbes mest i Lardal. Jeg ser ikke så mye mobbing, men mye går nok gjennom internett og sosiale medier, sier Ole Magnus Torp.

Nancy Sørensen

Nancy Sørensen synes det er ille at Lardal topper statistikken.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Det samme tror Håkon Bredvei Eikenæs.

– Jeg vet ikke om så mange i klassen, men jeg tror nok mange holder det for seg selv, sier han.

Elevene oppfordrer ungdom til å si ifra til lærere eller andre dersom de blir mobbet, men innrømmer at det kan være vanskelig.

– Jeg synes det er ille at Lardal er på topp. Men de som blir mobbet må bli flinkere til å si ifra, sier Nancy Sørensen.

– Jeg tror folk er redd for å si ifra. De frykter kanskje å bli ertet for det, sier Kjersti Bårnes.

– Vi er blitt bedre

I starten av januar hadde skolene i Lardal besøk av professor Erling Roland i forbindelse med «Respekt»-prosjektet. Han snakket om hvordan man kan forebygge mobbing.

Lilleeng mener ungdomsskolen er bedre rustet enn tidligere.

– Vi synes vi hadde gode systemer fra før, men vi må fornye og forbedre dem. Hvis det ikke blir bra nok må vi finne på nye ting. Vi må alltid være på tå hev slik at vi forebygger og oppdager mobbing, sier rektoren.

I snitt svarte åtte prosent av elevene i Vestfold at de blir mobbet hver fjortende dag eller oftere. Landssnittet er på sju prosent.

Ungdomsskoleelever som svarer at de blir mobbet:

Lardal 

13 % 

Re 

11 % 

Tjøme

10 %

Larvik

9 %

Holmestrand

8 %

Nøtterøy

7 %

Sandefjord

7 %

Sande

7 %

Hof

7 %

Stokke

6 %

Horten

6 %

Andebu

6 %

Svelvik

5 %

Tønsberg

3 %

Tallene viser andelen ungdomsskoleelever som svarer at de blir mobbet hver fjortende dag eller oftere.