– Nav bør gjøre mer for utenlandske statsborgere

28 prosent av alle arbeidsledige i Norge er utenlandske statsborgere. Tyske Bert-Helge Rietoeller etterlyser flere virkemidler fra Nav.

Arbeidsledig

ERFARING: Bert-Helge Rietoeller ønsker mer arbeidserfaring for å mestre språket.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– Nav må snakke med personen det gjelder om hva de kan gjøre. Man må ut i arbeidslivet for å lære hverdagsspråket, sier Bert-Helge Rietoeller, som mener språket er det aller viktigste å få på plass før man kan delta fullt ut i arbeidslivet.

Rietoeller har bakgrunn fra bilbransjen i Tyskland, og kom til Norge for fire år siden. Nå bor han i Svelvik sammen med kona. Hun har jobbet i Norge i mange år, og de ønsker å etablere seg for godt i Norge.

Jobbsøking

Han har gått jobbsøkerkurs i regi av Nav og har vært utplassert i bedrift, men det har ikke ført til fast arbeid. De fleste småjobbene har han funnet selv. I første kvartal i år søkte han på over 200 jobber.

– Jeg er over 50 år og vil bare jobbe, sier Rietoeller, som også tror alder kan være en av årsakene til at det er vanskelig for ham å skaffe seg jobb.

For tiden har han et engasjement i én måned hos et spedisjonsfirma i Drammen. Om noen dager er han igjen arbeidsledig.

Stort antall

Navs tall for juli måned viser at det fortsatt er en høy andel utenlandske statsborgere som er arbeidsledige.

Av alle som er helt arbeidsledige i Vestfold, har 23 prosent utenlandsk statsborgerskap – på landsbasis er tallet 28 prosent. De fleste er østeuropeere som har kommet til Norge som arbeidsinnvandrere, og de kommer i hovedsak fra Polen og Litauen.

Ingen særskilte tiltak

Nav tilbyr ingen særskilte tiltak for utenlandske statsborgere. De får tilbud om de samme tiltakene som andre arbeidssøkende.

NAV Vestfold

TILTAK: Analytiker i Nav Vestfold, Tor Erik Nyberg, sier Nav ikke har særskilte tiltak for utenlandske statsborgere.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

– Det kan være lønnstilskudd, slik at Nav kompenserer en arbeidsgiver i en periode fordi man tar en risiko ved å ansette noen som har ekstra behov for å lære seg språket og arbeidsoppgavene, sier Tor Erik Nyberg som er analytiker i Nav.

Nav gir også tilskudd til mentorordninger og andre tiltak.

Årsak og mobilitet

Ifølge NHO er det en naturlig forklaring til at mange utenlandske statsborgere nå er arbeidsledige. På grunn av lavkonjunktur og nedskjæringer mister mange arbeidsinnvandrere arbeidet fordi de har lavere ansiennitet enn norske arbeidstakere.

-– Vi ser på denne gruppa som ordinære arbeidstakere som bør møtes med samme arbeidsmarkedstiltak som andre arbeidsledige, sier Kjersti Jullum Hagen som er avdelingsdirektør i arbeidsliv og kompetanse i NHO.

NHOs mener alle arbeidsledige bør se etter arbeid i andre bransjer og være innstilt på å flytte dit arbeidsplassene er.

– Våre medlemsbedrifter rapporterer til oss at det er mye behov for arbeidskraft i innlandet og i Nord-Norge. En god geografisk mobilitet kan virke positivt og få flere i jobb, avslutter Kjersti Jullum Hagen.