– Det er trist og forferdelig

Regjeringen har strøket tidsfristen om universell utforming innen 2025. Funksjonshemmede frykter arbeidet med å tilrettelegge samfunnet for alle kommer til å gå tregere.

Anna-Lisbeth Mikalsen

FRYKTER KONSEKVENSER: Leder av Norges Handikapforbund avdeling Oslofjorden Vest, Anna-Lisbeth Mikalsen, mener det var fint å ha en frist å forholde seg til. Hun lover likevel at forbundet vil fortsette å kjempe for saken.

Foto: Linn Udnes / NRK

Anna-Lisbeth Mikalsen, leder av Norges Handikapforbund avdeling Oslofjorden Vest sier dette er trist og forferdelig.

Mikalsen får støtte av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Begge organisasjonene reagerer på regjeringens nye handlingsplan for universell utforming som ble lagt frem 29. januar i år.

Der kom det frem at målet om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 er borte.

– Skuffet over planen

I 2013 formulerte den rødgrønne regjeringen at Norge skal ha som mål å være universelt utformet innen 2025.

Flere organisasjoner ble overrasket da den nye handlingsplanen ble lagt frem i slutten av januar. En av dem er lederen av Norges Handikapforbund Oslofjord Vest, Anna Lisbeth Mikalsen.

– Når man har konkrete tidsfrister å forholde seg til, blir det mye enklere for oss som organisasjon å jobbe mot. Vi synes det er leit at tidsfristen har forsvunnet, for nå svever det hele i det blå, sier Mikalsen.

Mikalsen frykter konsekvensen kan bli at arbeidet med å få Norge universelt utformet vil stoppe opp.

– Gir ikke opp

Norges Handikapforbund er ikke den eneste organisasjonen som har reagert på at målet med universell utforming innen 2025 er borte.

Liv Sannum

REAGERER: Fylkesleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon avdeling Vestfold, Liv Sannum, mener regjeringen har gjort det enkelt for seg ved å fjerne målet om universell utforming innen 2025. FOTO: Privat

Foto: Privat

– Regjeringen har gjort det noe lettere for seg selv ved å fjerne fristen, mener Liv Sannum, som er fylkesleder i Vestfold for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Sannum legger til at dersom dette er en svekkelse av arbeidet for å få samfunnet universelt utformet, så vil det «erte opp» Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

– I så fall vil det ikke føre til noe mindre anstrengelse fra vår side, understreker Sannum. Det samme skriver Mikalsen i Handikapforbundet under på, heller ikke de har tenkt til å gi seg uten kamp.

– Ikke bevisst å ta ut målsettingen

Statssekretær i barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kai-Morten Terning, avviser at regjeringen har fjernet målet bevisst.

Kai-Morten Terning

DELER VISJONEN: Statssekretær Kai-Morten Terning sier han har stor forståelse for at organisasjonene reagerer på at målsettingen er fjernet. Han understreker derfor at regjeringen deler visjonen om å få universell utforming av Norge innen 2025.

Foto: Moment Studio

– Jeg er litt usikker på hvorfor det ikke ble tatt med, men det var ikke bevisst å ta det bort. Regjeringen deler visjonen med et universelt utformet samfunn innen 2025, og det ønsker vi å arbeide for.

– Har du forståelse for at flere organisasjoner har reagert på dette?

– Ja, absolutt. Jeg har stor forståelse for at organisasjonene reagerer på at det ikke står klart i handlingsplanen, avslutter statssekretær Terning.

Statssekretæren legger til at regjeringen ikke har planer om å endre den nye handlingsplanen fordi den nå er offentlig.