– Det dreier seg ikke om økonomi

Leder i Vestfold legeforening, Tom Ole Øren, mener man bør ha fokus på flere fastlegestillinger fremfor takst- og refusjonsordningen Kristelig Folkeparti foreslår.

Tom Ole Øren

Leder i Vestfold legeforening, Tom Ole Øren.

Foto: Kristine Masdal Aadne / Privat

Fastlegene må ut av legekontorene og komme hjem til alvorlig syke og døende mennesker. Det mener Kristelig Folkeparti – som nå har fremmet et privat lovforslag og vil etablere nye takstordninger for dette.

Forslaget blir behandlet i helse- og sosialkomiteen på Stortinget i disse dager.

– Jeg synes det er trist å høre at man har en oppfatning av at fastleger ikke besøker alvorlig syke og døende, sier Tom Ole Øren, leder i Vestfold legeforening.

Han understreker at han mener det er en klar oppgave for allmennlegene.

– Hovedoppgavene våre er å sette diagnose, starte behandling og oppfølging. Men medisin handler ofte om prioritering, slik at de som trenger oss mest må komme øverst på lista, og der bør alvorlig syke og døende også være, sier han.

Prioritering

Øren mener KrFs forslag er gjennomførbart ved at man blir flinkere til å prioritere. Samtidig viser han til at antall fastleger i landet ikke har utviklet seg slik samhandlingsreformen krevde. Han mener en av løsningene vil være å få flere fastlegestillinger.

– Dette har vi påpekt flere ganger og det er viktig at toppolitikerne og KrF hjelper oss med å ta den debatten videre. På den måten får fastlegene færre på listene og bedre tid, forklarer han.

– Økonomi

Øren viser til at det er viktig at man bygger opp nødvendig kompetanse i helsetjenesten, også i forhold til antall sykepleiere.

– Det å følge opp en alvorlig syk pasient krever ofte et stort apparat og kompetanse. Vi må strekke oss så langt vi kan. Om folk vil avslutte livet hjemme bør vi legge til rette for det, sier han.

KrF foreslår en egen takst- og refusjonsordning, men Øren tror ikke det er der utfordringen ligger.

– Jeg tror ikke dette dreier seg om økonomi, og jeg tror ikke det derfor fastleger ikke reiser så ofte ut. Jeg tror dette handler om at man må ha mulighet til å sette av mer tid til det, og det ser jeg at de eldre må få.