Registrerer flere hundre forbudte kryssinger

Flere personer har blitt skadd på planovergangene i Norge det siste året.

Tog passerer jernbanebom Verdal

Jernbaneverket opplyser at det er forbudt å krysse planovergangen når bommene går ned.

Foto: Tor Berre / NRK

Jernbaneverket registrerer det de kaller for tilløp til uhell på alle planovergangene i landet.

Slike tilløp til uhell vil si syklende, gående eller kjørende som krysser planovergangen etter at det lyser rødt og bommene er på vei ned.

– På jernbanen i dag er det de ulykkene vi har problemer med. Det er da folk omkommer på jernbanen, sier kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Kjell Bakken, til NRK.no.

Det er rundt 3 000 planoverganger i her i landet, og de siste 12 månedene har Jernbaneverket registrert 464 tilløp til uhell.

– Det er det vi registrerer, men det er selvfølgelig flere kryssinger enn det, som vi ikke får med oss, sier Bakken.

Det har vært flest slike hendelser på planovergangene i Moss, Tønsberg og i Heggedal.

– Det er veldig mange som ikke vet hvilke krefter det er i toget og hvilken avstand toget trenger for å kunne stoppe. De første sekundene du begynner å bremse, så er det ingen synlig virkning, sier Rolf Jørgensen som er forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Han ber folk ha respekt for lys og bommer når de skal krysse et jernbanespor.

Les også:

Artikkelen fortsetter under bildet.

En bil stod fast jernbanebommene i Tønsberg.

De siste tolv månedene er det registrert 33 tilløp til uhell på planovergangen i Tønsberg. – Det er den planovergangen på Vestfoldbanen som vi har flest tilløp til uhell på, sier Kjell Bakken. (arkivbilde: en bil stod fast mellom jernbanebommene i Tønsberg i 2010. Heldigvis kom ikke toget.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Seks personskader

Til sammen har seks personer blitt skadd som følge av denne type hendelser de siste tolv månedene.

Av disse ulykkene har to vært sammenstøt mellom tog og person, tre av dem har vært sammenstøt mellom tog og bil, mens en av ulykkene var sammenstøt mellom tog og traktor.

Kjell Bakken i togledersentralen på Oslo S

Kjell Bakken i Jernbaneverket sier at de som blir tatt for å krysse jernbanespor når det lyser rødt og bommene er nede, blir bøtelagt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I tillegg har det blitt 138 materielle skader på bomoverganger. En stor andel av disse skadene skyldes biler som kjører ned bommene for å komme seg unna toget, forklarer Bakken.

Han understreker imidlertid at Jernbaneverket oppfordrer alle som kommer i en situasjon der de blir fanget mellom bommene, å kjøre ned bommen og komme seg vekk.

– Hvis man kjører inn på en planovergang og bommene går ned, så skal man kjøre ned bommene. Det er mye bedre å ødelegge bommen enn å bli stående, sier han.

Fort og lydløst

Bakken tror folk tar sjansen på å rekke og komme seg over jernbanesporet før toget kommer, fordi de har det travelt. – Kanskje skal de rekke toget, sier han. Samtidig understreker han at slik oppførsel er forbudt.

– Man skal ikke gå eller kjøre mot rødt lys. I tillegg ligger bommene nede og det er et lydsignal. Dette er for å ivareta folks sikkerhet og for å hindre ulykker. At man da likevel bøyer seg ned, går under bommen og krysser foran toget, ser vi svært alvorlig på. Det er farlig.

– Man kan falle og ikke komme seg opp igjen. Da er tidsmarginene veldig små. Togene kommer fort og nærmest lydløst, advarer han.

– Vurderer dere andre tiltak for å få folk til å skjønne hvor alvorlig det de gjør er?

Rolf Jørgensen

Rolf Jørgensen sier at tilløp til uhell skjer altfor ofte. – Noen har den holdningen at når de ikke ser noe, så er det bare å gå selv om det lyser rødt og bommene er nede, sier han.

Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund

– Vi registrer dette fordi vi ser om det er mulig å gjøre tiltak for å få ned antallet, og for å hindre ulykker. Det hender vi driver med holdningsskapende arbeid rundt omkring på skoler. Vi ser at det hjelper i en periode, men så kommer det dessverre tilbake igjen.

– Det er ekstremt farlig. En lek med døden, sier pressevakt Thor Erik Skarpen i Jernbaneverket til tb.no.

– Hjertet i halsen

Bakken forklarer at dette også er et stort arbeidsmiljøproblem for lokførerne.

– De har hjertet i halsen mange ganger når de kommer inn på stasjonen og ser at det løper folk foran toget.

Rolf Jørgensen i Norsk Lokomotivmannsforbund kjenner seg igjen.

– Det er et rått parti å bli truffet av et tog. Det er selvfølgelig de som krysser sporet som blir skadet, men det er også en opplevelse som vi som kjører togene på ingen måte vil oppleve, sier han til NRK.no.