Ulv

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Ulv

  Det skal være plass til både ulv og beitedyr i Norge

 • Høyre om Ulv

  Det skal være ulv i Norge

 • Fremskrittspartiet om Ulv

  Det skal bestemmes lokalt om det skal være ulv i området

 • Senterpartiet om Ulv

  Det skal skytes flere ulver i Norge

 • Sosialistisk Venstreparti om Ulv

  Det skal være ulv i Norge

 • Venstre om Ulv

  Det skal bli flere ulver i Norge

 • Kristelig Folkeparti om Ulv

  Det skal være ulv enkelte steder i Norge

 • Miljøpartiet De Grønne om Ulv

  Det skal bli minst åtte til ti flere ulvekull i Norge

 • Rødt om Ulv

  Det skal være noe ulv i Norge

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat