Vindkraft

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Vindkraft

  Ja til forsvarlig utbygging av vindkraft

 • Høyre om Vindkraft

  Satse på vindkraft, hydrogen og sol

 • Fremskrittspartiet om Vindkraft

  Nei til vindkraft på land

 • Senterpartiet om Vindkraft

  Gi kommuner vetorett om ny vindkraft på land

 • Sosialistisk Venstreparti om Vindkraft

  Nei til store anlegg med vindkraft på land, men ja til havvind

 • Venstre om Vindkraft

  Satse på havvind, men ta hensyn til naturen

 • Kristelig Folkeparti om Vindkraft

  Satse på havvind, men stramme inn på land

 • Miljøpartiet De Grønne om Vindkraft

  Satse stort på vindkraft til havs, være restriktive på land

 • Rødt om Vindkraft

  Nei til all vindkraft på land og til havs

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat