Sykehus

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Sykehus

  Gi mer penger til sykehusene

 • Høyre om Sykehus

  La pasienter velge mellom private og offentlige behandlere og opprette en pandemi-reservestyrke

 • Fremskrittspartiet om Sykehus

  Behandle private og offentlige sykehus likt og tillate cannabis i kreftbehandling

 • Senterpartiet om Sykehus

  Frede og utvikle lokalsykehusene

 • Sosialistisk Venstreparti om Sykehus

  Styrke økonomien og stanse bruk av kommersielle vikarbyrå

 • Venstre om Sykehus

  Reisetid må bety mer for plassering av fødetilbud

 • Kristelig Folkeparti om Sykehus

  Ingen sykehus skal miste fødetilbudet

 • Miljøpartiet De Grønne om Sykehus

  Gi helsepersonell mer frihet og tillate cannabis på resept

 • Rødt om Sykehus

  Forby vikarbyråer og la fylkene overta sykehusene

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat