Innvandring

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Innvandring

  Færre asylsøkere ved grensa og flere kvoteflyktninger

 • Høyre om Innvandring

  Hjelpe flyktninger i utlandet framfor å ta imot flere i Norge

 • Fremskrittspartiet om Innvandring

  Avvikle dagens asylsystem, og begrense antall kvoteflyktninger

 • Senterpartiet om Innvandring

  Prioritere kvoteflyktninger og legge asylmottak utenfor de store byene

 • Sosialistisk Venstreparti om Innvandring

  Ta imot flere kvoteflyktninger og avlaste land som får mange asylsøkere

 • Venstre om Innvandring

  Ta imot minst like mange kvoteflyktninger som FN ber om

 • Kristelig Folkeparti om Innvandring

  Ta imot 5000 kvoteflyktninger i året, pluss 500 fra den tidligere Moria-leiren

 • Miljøpartiet De Grønne om Innvandring

  Ta imot langt flere kvoteflyktninger enn i dag og gi amnesti til papirløse etter en viss tid

 • Rødt om Innvandring

  Ta imot flere kvoteflyktninger og bare la staten drive asylmottak

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat