Rasisme

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Rasisme

  Lage ny handlingsplan mot rasisme

 • Høyre om Rasisme

  Følge opp regjeringens handlingsplaner

 • Fremskrittspartiet om Rasisme

  Tar avstand fra forskjellsbehandling basert på etnisk opprinnelse

 • Senterpartiet om Rasisme

  Slå hardt ned på rasisme og styrke arbeidet mot hatkriminalitet

 • Sosialistisk Venstreparti om Rasisme

  Beholde loven som forbyr rasistiske ytringer i Norge

 • Venstre om Rasisme

  Innføre anonyme jobbsøknader i det offentlige

 • Kristelig Folkeparti om Rasisme

  Følge opp regjeringens handlingsplaner

 • Miljøpartiet De Grønne om Rasisme

  Endre rasismeparagrafen slik at det blir lettere å ta hatefulle ytringer til retten

 • Rødt om Rasisme

  Kartlegge rasisme i arbeidslivet og på boligmarkedet

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat