Sosial ulikhet

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Sosial ulikhet

  En aktiv stat som minsker sosial ulikhet

 • Høyre om Sosial ulikhet

  Flere må få muligheten til å jobbe

 • Fremskrittspartiet om Sosial ulikhet

  Fjerne avgifter som rammer dem som har minst

 • Senterpartiet om Sosial ulikhet

  Lavere avgifter for å hjelpe dem med lite penger

 • Sosialistisk Venstreparti om Sosial ulikhet

  Høyere lønn for de som jobber i lavtlønnsyrker

 • Venstre om Sosial ulikhet

  Gratis barnehage og SFO for dem med dårlig råd

 • Kristelig Folkeparti om Sosial ulikhet

  Mer penger til familier med dårlig råd

 • Miljøpartiet De Grønne om Sosial ulikhet

  Mindre skatt for de som tjener lite og teste ut borgerlønn

 • Rødt om Sosial ulikhet

  Klasseskillene i Norge skal viskes ut

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat