Gründere

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Gründere

  Gjøre det tryggere å være gründer

 • Høyre om Gründere

  Gjøre det enklere å starte bedrift og vurdere om gründere skal ha rett på permisjon fra jobben

 • Fremskrittspartiet om Gründere

  Gjøre det enklere å starte bedrifter og åpne for endringer i arbeidsmiljøloven

 • Senterpartiet om Gründere

  Gjøre det enklere å drive egen småbedrift

 • Sosialistisk Venstreparti om Gründere

  Mer lokalstyrt næringsutvikling

 • Venstre om Gründere

  Staten skal bruke mer penger på småbedrifter

 • Kristelig Folkeparti om Gründere

  La unge lære å starte bedrifter og sikre sosiale rettigheter for gründere

 • Miljøpartiet De Grønne om Gründere

  Gjøre det mer lønnsomt å investere i bedrifter enn i eiendom

 • Rødt om Gründere

  Flere arbeiderstyrte bedrifter

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat