Olje

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Olje

  Norge skal utvikle oljeindustrien, ikke avvikle den

 • Høyre om Olje

  Norge skal omstille oljeindustrien, ikke avvikle den

 • Fremskrittspartiet om Olje

  Norge skal pumpe opp mer olje enn i dag

 • Senterpartiet om Olje

  Oljevirksomhet i Norge må være forenlig med Parisavtalen

 • Sosialistisk Venstreparti om Olje

  Norge skal pumpe opp mindre olje

 • Venstre om Olje

  Norge skal slutte å lete etter mer olje

 • Kristelig Folkeparti om Olje

  Norge skal på sikt pumpe opp mindre olje

 • Miljøpartiet De Grønne om Olje

  Norge skal ha pumpet opp sin siste dråpe olje innen 15 år

 • Rødt om Olje

  Norge skal pumpe opp mindre olje

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat